miercuri, 22 septembrie 2021
Primaria Comunei Pestisani

Formulare tipizate

ALOCAȚII:

Indemnizația de creștere a copilului/ stimulent inserție – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Act de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere părinte (original și copie)
 • Certificat de naștere copil (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Adeverință cu stagiul de cotizare eliberată de Casa Județeană de Pensii (ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului)
 • Decizia/dispoziția de suspendare a contractului de muncă (copie)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului și al persoanei îndreptățite, dacă este cazul (original și copie)
 • Dosar cu șină
 • Extras de cont (pentru plată în cont bancar)
 • Declarație a celuilalt părinte din care să rezulte că nu beneficiază de concediu pentru creșterea copilului
Alocație de stat – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Acte de identitate ambii părinți (original și copie)
 • Certificat de naștere copil (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărâre de încredințare, dacă este cazul (copie)
 • Hotărâre de adopție, dacă este cazul (copie)
 • Acte reședință, în cazul în care unul dintre părinți are reședința în una dintre țările U.E. (copie)
 • Extras de cont pe numele titularului (pentru plată în cont bancar)
Alocație de susținere a familiei (se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 de lei) – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Acte de identitate titular și ale celorlalți membri ai familiei (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificat de deces, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este decedat/dispărut, dacă este cazul
 • Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile, dacă este cazul
 • Adeverință de salariu net pentru persoanele încadrate în muncă (din luna anterioară depunerii cererii)
 • Talon de plată al ajutorului de șomaj, dacă este cazul
 • Taloane sau adeverințe de pensie limită de vârstă/ pensie de urmaș/ pensie handicap/ pensie alimentară
 • Talon alocație de stat
 • Adeverințe de elev cu mențiunea frecventează cursurile școlare fără întrerupere
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru cei care nu realizează venituri cu carte de muncă
 • Dosar cu șină
 • Talon mașină, dacă este cazul
 • Adeverință în care să se menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant

 

SOCIAL:

Anchetă socială handicap copii – acte necesare:
 • Copii act de identitate și certificat de naștere
 • Copie referate medicale
 • Copie act de identitate reprezentant legal
 • Certificatul de handicap anterior (pentru reînnoire de dosar)
 • Copii acte de identitate părinți
 • Adeverință salariat sau adeverință fiscală pentru părinți
 • Copii acte de identitate și certificate de naștere frați și/sau alți membri ai familiei
Anchetă socială handicap adulți:
 • Acte necesare pentru caz nou:
  • Copie act de identitate
  • Copie referate medicale – medici specialiști
  • Copie referate medicale – medic de familie
  • Cupon de pensie, dacă este cazul
  • Copie act de identitate persoană în caz de urgență
 • Acte necesare pentru reînnoire dosar:
  • Copie certificat de încadrare în grad de handicap anterior
  • Copie act de identitate
  • Copie referate medicale – medici specialiști
  • Copie referate medicale – medic de familie
  • Cupon de pensie, dacă este cazul
  • Copie act de identitate persoană în caz de urgență
Ajutor social – acte necesare:
 • Copii acte de identitate
 • Adeverință componența gospodăriei eliberată de Primăria Comunei Peștișani
 • Copie acte de identitate și certificate de naștere la toți  membrii din gospodărie
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice
 • Adeverință A.J.O.F.M.
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Adeverințe de la unitatea de învățământ pentru copiii minori din familie
 • Certificat medicina muncii cu diagnosticul de boală și perioada cât este scutit de la efectuarea orelor, pentru persoanele cu probleme de sănătate
Stimulent educațional (tichet social pentru grădiniță) – acte necesare:
 • Copii acte de identitate părinți
 • Adeverințe de salariu părinți, dacă este cazul
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, dacă este cazul
 • Copie certificat de naștere al copilului pentru care se depune cererea
 • Adeverințe de la unitatea de învățământ
Ajutor pentru încălzirea locuinței – acte necesare:
 • Copii acte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • Adeverință situație materială eliberată de Primăria Comunei Peștișani
 • Adeverințe de salariu, dacă este cazul
 • Cupon pensie (luna în curs), dacă este cazul
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, dacă este cazul
 • Declarație notarială, dacă este cazul;
 • Copie carte de identitate autoturism pentru cei care dețin autoturisme mai vechi de 10 ani, dacă este cazul;
 • Adeverință eliberată de Obște, dacă este cazul
 • Certificat de handicap, dacă este cazul
Stimulent pentru nou născut – acte necesare:
 • Acteșe de identitate și stare civilă ale părinților (original și copie)
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie)
 • Cerere tipizată
 • Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz
Sari la conținut