sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Examen de promovare în grad profesional

13 februarie 2018 Concursuri

Comuna Peștișani organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcția de natura contractuală de bibliotecar debutant din cadrul Bibliotecii comunale Peștișani, funcție de natura contractuală ocupată de către doamna Ciolofan Amelia Marilena.

Examenul de promovare în grad profesional va avea loc la sediul Primăriei Comunei Peștișani, județ Gorj, în Sala de ședințe, după cum urmează: în data de 02.03.2018 orele 11.00 va avea loc proba scrisă.

Bibliografie pentru examenul de promovare în grad profesional:

  1. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea bibliotecarilor, nr.334/2002, republicată.

Sari la conținut