sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Dispozitiile autoritatii executive

Anul 2024:

NumărDataTitlu
10907.06.2024Privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 metri în jurul secțiilor de votare de pe raza comunei Peștișani, în ziua de 09.06.2024 (alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024)
8410.05.2024Privind constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor de reparații protecție parapeți pe DC132 de la km 3+875, la km 3+930 și balustradă pod peste pârâul Bistricioara în Gureni, comuna Peștișani, Județul Gorj
8310.05.2024Privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, la nivelul Comunei Peștișani, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024
8230.04.2024Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electronic pe raza comunei Peștișani, pentru campania electorala a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 9 iunie 2024
8130.04.2024Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electronic pe raza comunei Peștișani, pentru campania electorala a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024
8029.04.2024Privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de către toți salariații Primăriei Comunei Peștișani
7923.04.2024Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născut, doamnei Plai Alexandra-Anamaria cu domiciliul Comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
7823.04.2024Privind aprobarea cererilor de acrodare a venitului minim de incluziune pentru 3 titulari
7723.04.2024Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședința ordinară publică, în data de 25.04.2024, ora 16:00
7619.04.2024Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de furnizare ”Furnizare echipamente digitale pentru Săli de clasă, cabinete școlare, laboratoare de științe și ateliere de practică” pentru Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, com. Peștișani, jud. Gorj
7517.04.2024Privind încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Paraschivoiu Ion
7417.04.2024Privind încetarea acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei Bojincă Dorina
7316.04.2024Privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru organizarea concursului pentru promovarea în grad profesional de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani, din data de 22.05.2024 – proba scrisă
7216.04.2024Privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru organizarea concursului pentru promovarea în grad profesional de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani, din data de 21.05.2024 – proba scrisă
7116.04.2024Privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru organizarea concursului pentru promovarea în grad profesional de inspector superior în cadrul Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani, din data de 20.05.2024 – proba scrisă
7016.04.2024Privind reactualizarea Comisiei de recepție a materialelor și lucrărilor de iluminat public din comuna Peștișani, județul Gorj
6916.04.2024Privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de Servicii de catering pentru Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani, din comuna Peștișani, sat Peștișani, județul Gorj, în cadrul Programului național ”Masă sănătoasă”, conform H.G, nr.24 din 11 ianuarie 2024
6815.04.2024Privind stabilirea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție comunală nr.49 Peștișani, județul Gorj
6715.04.2024Privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Ana-Maria BICAN, inspector în Compartimentul Promovare turism și Activități culturale, pe perioada efecturării concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data 18.04.2024
6610.04.2024Privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Ion FERARU, șef SVSU Peștișani, începând cu data de 10.04.2024
6510.04.2024Privind constituirea comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului vacant aferent funcției contractuale de execuție de Asistent social debutant în cadrul compartimentului Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Peștișani, Județul Gorj, organizat în data de 13.05.2024 (proba scrisă) și în data de 17.05.2024 (interviul)
6409.04.2024Privind delegarea dreptului de semnătură al primarului comunei Peștișani, Cosmin PIGUI, în lipsa acestuia
6309.04.2024Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născut, domnului Balașoi Ion-Marius cu domiciliul Comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
6209.04.2024Privind aprobarea normelor proprii, documentelor, circuitul acestora și desemnarea persoanelor împuternicita să efectueze operațiuni legate de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
6109.04.2024Privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea ocupării posturilor vacante/ temporar vacante, respectiv pentru promovarea în grade sau trepte profesional imediat superioare a personalului contratului și Evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani
6009.04.2024Privind încetarea Contractului Individual de Muncă al doamnei Bojincă Anamaria-Georgiana, Asistent Personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani
5901.04.2024Privind rectificarea unor erori materiale de dactilografie în Dispoziția Primarului nr..57/01.04.2024 privind constatarea suspendării raportului de serviciu ale funcționarului public de conducere, Loredana DIACONESCU, din funcția publică specifică de Secretar General al comunei Peștișani, la inițiativa acesteia, începând cu data de 01.04.2024
5801.04.2024Privind delegarea atribuțiilor de Secretar General al UAT – Comuna Peștișani, doamnei Mariana PAVEL, inspector principal, în cadrul Compartimentului Asistență Socială din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani, jud. Gorj, începând cu data de 01.04.2024
5701.04.2024Privind constatarea suspendării raportului de serviciu ale funcționarului public de conducere, Loredana DIACONESCU, din funcția publică specifică de Secretar General al comunei Peștișani, la inițiativa acesteia, începând cu data de 01.04.2024
5601.04.2024Privind încetarea Contractului Individual de Muncă al doamnei Soare Valentina, Asistent Personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani
5531.03.2024Privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a procedurilor de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune
5431.03.2024Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședința extraordinară publică, de îndată, în data de 31.03.2024, ora 14:00

Anul 2022:

NumarDataTitlu
27621.11.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședința extraordinară publică, convocată de îndată, în data de 21.11.2022, ora 13:00
27518.11.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședința ordinară publică, în data de 24.11.2022, ora 16:00
25921.10.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință prdinară publică, în data de 27.10.2022, ora 16:00
25412.10.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință extraordinară publică, convocată de îndată, în data de 12.10.2022, ora 16:00
24523.09.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință ordinară publică, în data de 29.09.2022, ora 10:00
24316.09.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință ordinară publică, în data de 19.09.2022, ora 10:00
22822.08.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință ordinară publică, în data de 25.08.2022, ora 16:00
22716.08.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință extraordinară publică, online, în data de 18.08.2022, ora 12:00
20022.07.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședința extraordinară publică în data de 28.07.2022, ora 16:00
19921.07.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședința extraordinară publică în data de 25.07.2002, ora 16:00
17328.06.2022Privind convocare Consiliului Local Peștișani în ședința extraordinară publică, convocată de îndată, în data de 28.06.2022, ora 16.00
17124.06.2022Privind convocare Consiliului Local Peștișani în ședința ordinară publică, în data de 30.06.2022, ora 16.00
16809.06.2022Privind convocarea convocarea Consiliului Local Peștișani în ședința extraordinară publică, în data de 14.06.2022, ora 16.00
15902.06.2022Privind aprobarea măsurilor de ordine și siguranță publică în vederea organizării Festivalului de Film și Artă ”Film în sat”, organizat în parteneriat cu Consiliul Local al Comunei Peștișani/ Primăria Comunei Peștișani în perioada 3-5 iunie 2022
15727.05.2022Privind aprobarea Regulamentului, actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și actualizarea Centrului Operativ cu activitate temporară al Comunei Peștișani
12721.04.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință ordinară publică în data de 28.04.2022, ora 16.00
12503.04.2022Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Peștișani în ședință extraordinară publică, convocată de îndată, online în data de 14.04.2022, ora 13.00
12431.03.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata de doamna Pobirci Andrada-Andreea, domiciliată în Comuna Peștișani
12331.03.2022Privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Peștișani, doamnei Găinaru Bianca-Andreea, având funcția publică de consilier juridic în cadrul Aparatului de specialitate la Primarului comunei Peștișani, începând cu data de 01.04.2022
12231.03.2022Privind modificarea raportului de serviciu al domnului Bosoancă Adrian-Constantin, secretar general al comunei Peștișani, prin trasfer, la cerere, la UAT – Municipiul Motru, Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru Agricol, în funcția publică de șef serviciu, începând cu data de 01.04.2022
12131.03.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata de domnul Logăscu Ionuț-Stelian, domiciliat în Comuna Peștișani
12023.03.2022Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Pestisani, Judetul Gorj, pentru data de 30.03.2022
11922.03.2022Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Narban Lidia-Adriana, animator socio-educativ, în cadrul Centrului de zi de socializare ”Clubul seniorilor”
11821.03.2022Privind aprobarea utilizarii tractorului T1, cu nr. de inmatriculare, Pestisani 396, de catre dl. Ciolofan Marius-Pantelimon, pentru desfășurarea activităților de gospodărire comunală
11721.03.2022Privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare, doamnei Turtoi Georgiana, asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență medicală Comunitară, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani, jud. Gorj
11621.03.2022Privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare doamnei Mischie Maria Nicoleta, asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență medicală Comunitară, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani, jud. Gorj
11521.03.2022Privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare doamnei Bojinca Maria Mirabela, asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență medicală Comunitară, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani, jud. Gorj
11421.03.2022Privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare, doamnei Ruset Ecaterina-Oana, asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență medicală Comunitară, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani, jud. Gorj
11316.03.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti domnului Dumitra Grigore-Adrian cu domiciliul în satul Hobița, nr.32, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
11209.03.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Vitejanu Cristina-Vasilica cu domiciliul în statul Gureni, nr.3, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
11109.03.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Pigui Cristina cu domiciliul în statul Peștișani, nr.531, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
11009.03.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Pigui Cristina cu domiciliul în statul Peștișani, nr.531, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
10904.03.2022Privind rezilierea contractului de lucrări nr.1384/09.02.2021, încheiat cu SC CAMITEHNO SRL
83-10804.03.2022Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
44-8204.03.2022Privind modificarea cuantumului ajutorului social
4304.03.2022Privind stabilirea Planului de Servicii pentru minorul Margelu Cristian-Serafin
4203.03.2022Privind modificarea și completarea atribuțiilor din fișa postului privind pe d-na Andreea-Bianca Găinaur, având funcția publică de consilier juridic, în cadrul Compertimentului Juridic, Achiziții Publice, Stare civilă, Resurse umane
4103.03.2022Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Soare Valentina
4001.03.2022Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei reprezentată de doamna Stoichin Ana-Maria, domiciliată în Comuna Peștișani, Județul Gorj
3928.02.2022Privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor doamnei Ciolofan Aurora, domiciliată în Comuna Peștișani
3824.02.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți domnului Logăscu Ionuț-Stelian cu domiciliul în satul Gureni, nr.144, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
3724.02.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Baldovin Maria-Gabriela cu domiciliul în satul Brădiceni, nr.8, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
3624.02.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți domnului Faloe Emanuel-Gabriel cu domiciliul în satul Frâncești, nr.92, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani
3524.02.2022Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Trăiloniu Mihaela-Carmen, din bugetul comunei Peștișani
3421.02.2022Privind modificarea Dispoziției primarului comunei Peștișani nr.12/2022
3321.02.2022Privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de montaj a aparatelor de iluminat tip LED în cadrul Proiectului ”Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Peștișani”
3221.02.2022Privind încetarea Contractului de muncă al doamnei Băleanu Aura, Asistent Personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani
3121.02.2022Privind acordarea unui ajutor de înmormântare, la solicitarea doamnei Pavel Mariana, asistent soccial în cadrul Primăriei Peștișani din bugetul comunei Peștișani
3021.02.2022Privind aprobarea Codului de etică, integritate și conduită profesională a personalului angajat din cadrul UAT Comuna Peștișani
2921.02.2022Privind aprobarea Strategiei Anticorupție în cadrul comunei Peștișani, județul Gorj și în unitățile publice subordonate/ în coordonare/ sub autoritate în perioada 2022-2025 și a Planului de Integritate la nivelul UAT – Comuna Peștișani
2818.02.2022Privind convocarea în ședință extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 21.02.2022
2717.02.2022

Privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 24.02.2022

2614.02.2022   Privind încetarea utilizării autoturismului Dacia Duster GJ-10 WPP, ca autospecială a Servicului Public de Poliție Locală Peștișani

2514.02.2022   Privind acordarea unui ajutor de înmormântare, la solicitarea domnului Pogonici Gheorghe-Marian, domiciliat în comuna Peștișani, Județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

2414.02.2022   Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți domnului Sprîncenatu Nicolae cu domiciliul în satul Peștișani, str. useni, nr.314, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

2303.02.2022   Privind convocarea in ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 09.02.2022

2203.02.2022   Privind stabilirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Lucrari construire complex sportiv în cadrul proiectului FEADR”, ”CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV CU TEREN MINIFOTBAL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA PEȘTIȘANI”

2103.02.2022   Privind desemnarea responsabilului cu identificarea, analiza, tratarea și evaluarea vulnerabilităților la corupție specifice comunei Peștișani

2003.02.2022   Privind încetarea ajutorului social pentru domnul Ciurea Constantin-Dumitru, domiciliat în Comuna Peștișani, județ Gorj

1903.02.2022   Privind implementarea prevederilor din Strategia Națională Anticorupție în cadrul comunei Peștișani, județul Gorj în perioada 2022-2025

1803.02.2022   Privind schimbarea consilierului de etică de la nivelul UAT – Comuna Peștișani

1731.01.2022   Privind actualizarea procedurilor operaționale corespunzătoare standardelor minime de calitate și Formularelor Tip, pentru servicii sociale acordate în centrul de zi ”Clubul Seniorilor” – centru destinat persoanelor vârstnice

1631.01.2022   Privind acordarea normei de hrană în bani d-lui Ciuncanu Daniel, polițist local în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală, de la nivelul Unității administrativ-teritoriale Peștișani

1531.01.2022   Privind acordarea normei de hrană în bani d-lui Tivig Silvestru, polițist local în cadrul Serviciului Public de Poliție Locală, de la nivelul Unității administrativ-teritoriale Peștișani

1428.01.2022   Privind acordarea ajutorului social domnului Bălășoiu Gheorghe, domiciliat în Comuna Peștișani

1328.01.2022   Privind acordarea garanției 4, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, funcționarului public, Pavel Mariana și stabilirea salaruiului corespunzător

1220.01.2022   Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Vasile Ileana, domiciliată în Comuna Peștișani, jud. Gorj

1120.01.2022   Privind aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieir și a suplimentului pentru energie pentru persoanele care au depus cererei între 01-20.01.2022

1020.01.2022   Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 27.01.2022

917.01.2022   Privind desemnarea comisiei de recepție finală pentru obiectivul ”Modernizare DC131B de la km 4+500 la km 5+500, Comuna Peștișani, Jud. Gorj”

817.01.2022   Privind actualizarea Echipei de implementare a proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolară în comuna Peștișani, prin construcția unei grădinițe cu program prelungit”

717.01.2022   Privind rectificarea D.P. nr. 228_30.10.2022 privind numirea echipei de implementare a proiectului Dotări pentru facilitare ânvățământ online și digitalizare proces educațional în comuna Peștișani, județul Gorj

614.01.2022   Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți domnului Varvara Vasile cu domiciliul în satul Boroșteni, nr.49, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

514.01.2022   Privind actualizarea Comisiei de recensământ comunală, constituită la nivelul comunei Peștișani, județul Gorj pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

412.01.2022   Privind stabilirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Așternere covor asfaltic pe Drumul comunal DC132, sat Gureni, com. Peștișani, județul Gorj”

312.01.2022   Privind convocarea în ședință extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 13.01.2022

207.01.2022   Privind numirea doameni Podaru Elena-Florina, în funcția publică de execuție temporar vacantă de Consilier, I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani, jud. Gorj, pe durată determinată

105.01.2022   Privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru ”Secretar General”, ”Stare civilă”, ”Registratură”, ”Compartiment Agricol” și Compartimentul Asistență socială

Anul 2021:

NumarDataTitlu
20731.12.2021   Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale pentru anul 2022, a secretarului general al comunei Peștișani

20631.12.2021   Privind majorarea indemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap grav beneficiare pe raza Comunei Peștișani, județul Gorj, începând cu 01.01.2022

20530.12.2021   Privind acordarea ajutorului social domnului Cîrdăețu-Oțet Ion, domiciliat în Comuna Peștișani

20430.12.2021   Privind acordarea ajutorului social domnului Baltă Vasile, domiciliat în Comuna Peștișani

20330.12.2021   Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor a doamnei Spătaru Maria, persoană cu handicap grav

20230.12.2021   Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei reprezentată de doamna Popescu Ioana-Carmen, domiciliată în Comuna Peștișani, județul Gorj

20130.12.2021   Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Popescu Ioana-Carmen, domiciliată în Comuna Peștișani

20023.12.2021   Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei reprezentată de doamna Gabor Terezia, domiciliată în Comuna Peștișani

19923.12.2021   Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Peștișani, județul Gorj, pentru data de 30.12.2021

19820.12.2021   Privind aprobarea acord[rii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energie pentru persoanele care au depus cereri între 01-20.21.2021

19720.12.2021   Privind convocarea în ședință extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 20.12.2021

19616.12.2021   Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți, doamnei Bonculescu Irina Mihaela

19515.12.2021   Privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări ”Refacere și consolidare poduri și podețe în comuna Peștișani, județul Gorj” Lotul 1 – Punte Metalică peste râul Bistrița, Sat Hobița, Județul Gorj

19414.12.2021   Privind delegarea unor atribuții, domnului Nicolcioiu Nicolae, viceprimar al comunei Peștișani

19313.12.2021   Privind desemnarea responsabililor de caz pentru beneficiarii de servicii sociale, în cadrul Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice ”Clubul Seniorilor”, comuna Peștișani, jud. Gorj

19210.12.2021   Privind numirea comisiei de recepție pentru recepționarea echipamentelor și serviciilor conexe ce urmează a se livra către UAT – Comuna Peștișani în cadrul proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

19110.12.2021   Privind constituirea Comisiei de concurs, Comisiei de soluționare a contestațiilor și numire a secretarilor acestor comisii pentru concursul organizat de UAT Comuna Peștișani în data de 30.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de Consilier, Clasa I, Grad profesional asistent – Compartimentul Agricol-Fond Funciar

19008.12.2021   Privind împuternicirea personalului din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală, de la nivelul UATC Peștișani pentru constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) din REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ORDIN nr.5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

18908.12.2021   Privind desemnarea persoanelor cu atribuții în domeniul liberului acces la infromațiile de interes public

18807.12.2021   Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți domnului Cîrstea Gheorghe cu domiciliul în satul Gureni, nr.3, ap.14, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

18707.12.2021   Privind acrodarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Bogdan Georgiana cu domiciliul în satul Gureni, nr.42, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

18606.12.2021   Privind stabilirea obiectivelor individuale și criteriile de performanță, pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Peștișani, pentru perioada 01.11.2022-31.12.2022

18503.12.2021   Privind modificarea alocației pentru susținerea reprezentată de domnul Blendea Constantin-Gabriel, domiciliat în Comuna Peștișani

18403.12.2021   Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei reprezentată de doamna Falcoe Luminița, domiciliat în Comuna Peștișani

18302.12.2021   Privind modificarea și completarea atribuțiilor din fișa postului, pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Peștișani

18202.12.2021   Privind prelungirea programului de lucru al salariaților UATC Peștișani, în perioada: 06.12.2021-27.12.2021

18102.12.2021   Privind suspendarea raportului de serviciu al doameni Sprîncenatu Alina, Consilier Compartiment Agricol, Fond Funciar, pe perioada efectuării concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani

18026.11.2021   Privind modificarea Dispoziției nr.267/26.11.2020 privind constituirea unității de implementare a proiectului ”Consolidarea capacității unității de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI” în vederea gestionării crizei COVID-19

17923.11.2021   Privind desemnarea persoanei care va exercita Controlul Financiar Preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Peștișani

17823.11.2021   Privind aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energie petnru persoanele care au depus cereri între 01-20.11.2021

17722.11.2021   Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor a domnului Scafeș Valter, persoană cu handicap grav

17622.11.2021   Privind constituirea Comisiei de efectuare a anchetelor sociale pentru verificarea datelor înscrise în declarațiile de acordare a ajutorului pentru consumatorul vulnerabil de energie

17518.11.2021   Privind modificarea Dispoziției nr.154/18.05.2017 privind desemnarea persoanelor care vor avea acces la serviciile disponibile în cadrul sistemului informativ PatrimVen

17418.11.2021   Privind promovarea temporară în funcție publică de conducere a doameni Țilivea Anca-Gabriela, inspector superior în Biroul Financiar-contabil, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani

17318.11.2021   Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 25.11.2021

17215.11.2021   Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Leucă Ionela-Valeria cu domiciliul în satul Gureni, nr.3, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

17115.11.2021   Privind transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent, ocupat de funcționarul public Pavel Mariana, în postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării de către acesta a examenului organizat în 08.11.2021

17012.11.2021   Privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 15.11.2021

16912.11.2021   Privind Acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Sprîncenatu Alina-Maria cu domiciliul în satul Peștișani, str. Peste Apă, nr.663, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

16811.11.2021   Privind încetarea Contractului Individual de Muncă al doamnei Scafeș Ecaterina, Asistent Personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani

16708.11.2021   Privind desemnarea funcționarului responsabil cu gestionarea cardurilor ROMPETROL, utilizate la alimentarea cu combustibil a microbuzelor școlare și utilajelor UAT – Comuna Peștișani

16605.11.2021Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Logăscu Nicoleta, șef birou, clasa I, în cadrul Biroului Financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Peștișani, prin transfer în interesul serviciului la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Adiministrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj – Serivicul inspecție fiscal persoane fizice 1, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, începând cu data de 15.11.2021

16529.10.2021   Privind închiderea circulației rutiere pe Drumul Comunal DC 132, Gureni – Boroșteni, Comuna Peștișani, Județul Gorj în perioada: 01.11.2021 – 15.11.2021

16429.10.2021   Privind acordarea indemnizației luare pentru perosoana cu handicap grav, Banța Ileana

16329.10.2021   Privind modificarea art.1 din Dispoziția Primarului Comunei Peștișani nr.134/16.09.2021 privind constituirea comisiei pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii care fac parte din patrimoniul comunei Peștișani

16228.10.2021   Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Fuiorea Petre

16128.10.2021   Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Bivolaru Elena-Andrada cu domiciliul în satul Peștișani, nr.105, comuna Peștișani, județul GOrj, din bugetul comunei Peștișani

16028.10.2021   Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor a domnului Pănoiu Dumitru, persoană cu handicap grav

15928.10.2021   Privind detașarea personalului medical din cadrul Cabinetului școlar Peștișani la Direcția de Sănătate Publică Gorj, începând cu data de 29.10.2021

15828.10.2021   Privind încetarea ajutorului social acordat domnului Coandă Gheorghe-Victor, domiciliat în Comuna Peștișani

15728.10.2021   Privind intituirea curatelei și numirea domnului Bolohan Ion curator al minorilor Bolohan Diana-Elena și Bolohan Răzvan-Andrei-David

15621.10.2021   Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Peștișani, județul Gorj, pentru data de 28.10.2021

15518.10.2021   Privind desemnarea doamnei Pavel Maria-Cristina, inspector, ca responsabil cu preluarea trimiterilor poștale și cu comunicarea actelor de procedură

15412.10.2021   Privind desemnarea doamnei Pârvulescu Ana-Maria, ca responsabilă cu întocmirea și gestionarea dosarelor electronice ale funcționarilor publice din cadrul UAT – Comuna Peștișani

15312.10.2021   Privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale personalului contractual din Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice ”Clubul seniorilor”

15212.10.2021   Privind modificarea anexei la dispozi’ia 148/30.09.2021 privind acordarea stimulentului educațional, în anul școlar 2021-2022, sub forma de tichet social pentru grădiniță

151

08.10.2021

150

04.10.2021

149

04.10.2021

148

30.09.2021

147

30.09.2021

146

30.09.2021

145

30.09.2021

144

30.09.2021

143

30.09.2021

142

30.09.2021

141

27.09.2021

140

24.09.2021

138

20.09.2021

137

20.09.2021

136

17.09.2021

135

16.09.2021

134

16.09.2021

133

16.09.2021

132

03.09.2021

131

03.09.2021

130

31.08.2021

129

30.08.2021

128

30.08.2021

127

24.08.2021

126

24.08.2021

125

24.08.2021

124

19.08.2021

123

19.08.2021

122

19.08.2021

121

19.08.2021

120

30.07.2021

119

30.07.2021

118

30.07.2021

117

30.07.2021

116

30.07.2021

115

30.07.2021

114

22.07.2021

113

21.07.2021

112

21.07.2021

111

21.07.2021

110

20.07.2021

109

16.07.2021

108

16.07.2021

107

16.07.2021

106

16.07.2021

105

16.07.2021

104

16.07.2021

103

16.07.2021

102

15.07.2021

101

12.07.2021

100

12.07.2021

99

12.07.2021

98

09.07.2021

97

09.07.2021

96

05.07.2021

95

05.07.2021

94

05.07.2021

93

23.06.2021

92

23.06.2021

91

22.06.2021

90

17.06.2021

89

14.06.2021

88

08.06.2021

87

08.06.2021

86

08.06.2021

85

07.06.2021

84

04.06.2021

83

04.06.2021

82

28.05.2021

81

27.05.2021

80

27.05.2021

79

27.05.2021

78

27.05.2021

77

27.05.2021

76

20.05.2021

75

17.05.2021

74

17.05.2021

73

17.05.2021

72

13.05.2021

71

07.05.2021

70

07.05.2021

69

06.05.2021

68

29.04.2021

67

29.04.2021

66

29.04.2021

65

29.04.2021

64

29.04.2021

63

29.04.2021

62

29.04.2021

61

26.04.2021

60

26.04.2021

59

23.04.2021

58

22.04.2021

57

22.04.2021

56

20.04.2021

55

19.04.2021

54

19.04.2021

53

15.04.2021

52

15.04.2021

51

15.04.2021

50

15.04.2021

49

15.04.2021

48

15.04.2021

47

12.04.2021

46

12.04.2021

45

06.04.2021

44

06.04.2021

43

05.04.2021

42

01.04.2021

41

26.03.2021

40

26.03.2021

39

26.03.2021

38

26.03.2021

37

26.03.2021

36

26.03.2021

35

25.03.2021

34

18.03.2021

33

10.03.2021

32

09.03.2021

31

04.03.2021

30

01.03.2021

29

26.02.2021

28

26.02.2021

27

26.02.2021

26

26.02.2021

25

26.02.2021

24

23.02.2021

23

19.02.2021

22

19.02.2021

21

18.02.2021

20

16.02.2021

19

16.02.2021

16

29.01.2021

15

29.01.2021

14

29.01.2021

13

29.01.2021

12

29.01.2021

11

27.01.2021

10

27.01.2021

9

27.01.2021

8

25.01.2021

7

21.01.2021

6

14.01.2021

5

12.01.2021

4

08.01.2021

3

05.01.2021

2

05.01.2021

1

05.01.2021
Anul 2020:
Anul 2019:
Sari la conținut