duminică, 23 ianuarie 2022
Primaria Comunei Pestisani

Dispozitiile autoritatii executive

Anul 2022:

Numar Data Titlu
6 14.01.2022    Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți domnului Varvara Vasile cu domiciliul în satul Boroșteni, nr.49, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

5 14.01.2022    Privind actualizarea Comisiei de recensământ comunală, constituită la nivelul comunei Peștișani, județul Gorj pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

4 12.01.2022    Privind stabilirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Așternere covor asfaltic pe Drumul comunal DC132, sat Gureni, com. Peștișani, județul Gorj”

3 12.01.2022    Privind convocarea în ședință extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 13.01.2022

2 07.01.2022    Privind numirea doameni Podaru Elena-Florina, în funcția publică de execuție temporar vacantă de Consilier, I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani, jud. Gorj, pe durată determinată

1 05.01.2022    Privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru ”Secretar General”, ”Stare civilă”, ”Registratură”, ”Compartiment Agricol” și Compartimentul Asistență socială

Anul 2021:

Numar Data Titlu
207 31.12.2021    Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale pentru anul 2022, a secretarului general al comunei Peștișani

206 31.12.2021    Privind majorarea indemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap grav beneficiare pe raza Comunei Peștișani, județul Gorj, începând cu 01.01.2022

205 30.12.2021    Privind acordarea ajutorului social domnului Cîrdăețu-Oțet Ion, domiciliat în Comuna Peștișani

204 30.12.2021    Privind acordarea ajutorului social domnului Baltă Vasile, domiciliat în Comuna Peștișani

203 30.12.2021    Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor a doamnei Spătaru Maria, persoană cu handicap grav

202 30.12.2021    Privind încetarea alocației pentru susținerea familiei reprezentată de doamna Popescu Ioana-Carmen, domiciliată în Comuna Peștișani, județul Gorj

201 30.12.2021    Privind încetarea ajutorului social acordat doamnei Popescu Ioana-Carmen, domiciliată în Comuna Peștișani

200 23.12.2021    Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei reprezentată de doamna Gabor Terezia, domiciliată în Comuna Peștișani

199 23.12.2021    Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Peștișani, județul Gorj, pentru data de 30.12.2021

198 20.12.2021    Privind aprobarea acord[rii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energie pentru persoanele care au depus cereri între 01-20.21.2021

197 20.12.2021    Privind convocarea în ședință extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 20.12.2021

196 16.12.2021    Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți, doamnei Bonculescu Irina Mihaela

195 15.12.2021    Privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări ”Refacere și consolidare poduri și podețe în comuna Peștișani, județul Gorj” Lotul 1 – Punte Metalică peste râul Bistrița, Sat Hobița, Județul Gorj

194 14.12.2021    Privind delegarea unor atribuții, domnului Nicolcioiu Nicolae, viceprimar al comunei Peștișani

193 13.12.2021    Privind desemnarea responsabililor de caz pentru beneficiarii de servicii sociale, în cadrul Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice ”Clubul Seniorilor”, comuna Peștișani, jud. Gorj

192 10.12.2021    Privind numirea comisiei de recepție pentru recepționarea echipamentelor și serviciilor conexe ce urmează a se livra către UAT – Comuna Peștișani în cadrul proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

191 10.12.2021    Privind constituirea Comisiei de concurs, Comisiei de soluționare a contestațiilor și numire a secretarilor acestor comisii pentru concursul organizat de UAT Comuna Peștișani în data de 30.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de Consilier, Clasa I, Grad profesional asistent – Compartimentul Agricol-Fond Funciar

190 08.12.2021    Privind împuternicirea personalului din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală, de la nivelul UATC Peștișani pentru constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) din REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ORDIN nr.5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

189 08.12.2021    Privind desemnarea persoanelor cu atribuții în domeniul liberului acces la infromațiile de interes public

188 07.12.2021    Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți domnului Cîrstea Gheorghe cu domiciliul în satul Gureni, nr.3, ap.14, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

187 07.12.2021    Privind acrodarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Bogdan Georgiana cu domiciliul în satul Gureni, nr.42, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

186 06.12.2021    Privind stabilirea obiectivelor individuale și criteriile de performanță, pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Peștișani, pentru perioada 01.11.2022-31.12.2022

185 03.12.2021    Privind modificarea alocației pentru susținerea reprezentată de domnul Blendea Constantin-Gabriel, domiciliat în Comuna Peștișani

184 03.12.2021    Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei reprezentată de doamna Falcoe Luminița, domiciliat în Comuna Peștișani

183 02.12.2021    Privind modificarea și completarea atribuțiilor din fișa postului, pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Peștișani

182 02.12.2021    Privind prelungirea programului de lucru al salariaților UATC Peștișani, în perioada: 06.12.2021-27.12.2021

181 02.12.2021    Privind suspendarea raportului de serviciu al doameni Sprîncenatu Alina, Consilier Compartiment Agricol, Fond Funciar, pe perioada efectuării concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani

180 26.11.2021    Privind modificarea Dispoziției nr.267/26.11.2020 privind constituirea unității de implementare a proiectului ”Consolidarea capacității unității de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI” în vederea gestionării crizei COVID-19

179 23.11.2021    Privind desemnarea persoanei care va exercita Controlul Financiar Preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Peștișani

178 23.11.2021    Privind aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energie petnru persoanele care au depus cereri între 01-20.11.2021

177 22.11.2021    Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor a domnului Scafeș Valter, persoană cu handicap grav

176 22.11.2021    Privind constituirea Comisiei de efectuare a anchetelor sociale pentru verificarea datelor înscrise în declarațiile de acordare a ajutorului pentru consumatorul vulnerabil de energie

175 18.11.2021    Privind modificarea Dispoziției nr.154/18.05.2017 privind desemnarea persoanelor care vor avea acces la serviciile disponibile în cadrul sistemului informativ PatrimVen

174 18.11.2021    Privind promovarea temporară în funcție publică de conducere a doameni Țilivea Anca-Gabriela, inspector superior în Biroul Financiar-contabil, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani

173 18.11.2021    Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 25.11.2021

172 15.11.2021    Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Leucă Ionela-Valeria cu domiciliul în satul Gureni, nr.3, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

171 15.11.2021    Privind transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent, ocupat de funcționarul public Pavel Mariana, în postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării de către acesta a examenului organizat în 08.11.2021

170 12.11.2021    Privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Comunei Peștișani, Județul Gorj, pentru data de 15.11.2021

169 12.11.2021    Privind Acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Sprîncenatu Alina-Maria cu domiciliul în satul Peștișani, str. Peste Apă, nr.663, comuna Peștișani, județul Gorj, din bugetul comunei Peștișani

168 11.11.2021    Privind încetarea Contractului Individual de Muncă al doamnei Scafeș Ecaterina, Asistent Personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peștișani

167 08.11.2021    Privind desemnarea funcționarului responsabil cu gestionarea cardurilor ROMPETROL, utilizate la alimentarea cu combustibil a microbuzelor școlare și utilajelor UAT – Comuna Peștișani

166 05.11.2021 Privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Logăscu Nicoleta, șef birou, clasa I, în cadrul Biroului Financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Peștișani, prin transfer în interesul serviciului la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Adiministrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj – Serivicul inspecție fiscal persoane fizice 1, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, începând cu data de 15.11.2021

165 29.10.2021    Privind închiderea circulației rutiere pe Drumul Comunal DC 132, Gureni – Boroșteni, Comuna Peștișani, Județul Gorj în perioada: 01.11.2021 – 15.11.2021

164 29.10.2021    Privind acordarea indemnizației luare pentru perosoana cu handicap grav, Banța Ileana

163 29.10.2021    Privind modificarea art.1 din Dispoziția Primarului Comunei Peștișani nr.134/16.09.2021 privind constituirea comisiei pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii care fac parte din patrimoniul comunei Peștișani

162 28.10.2021    Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Fuiorea Petre

161 28.10.2021    Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți doamnei Bivolaru Elena-Andrada cu domiciliul în satul Peștișani, nr.105, comuna Peștișani, județul GOrj, din bugetul comunei Peștișani

160 28.10.2021    Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor a domnului Pănoiu Dumitru, persoană cu handicap grav

159 28.10.2021    Privind detașarea personalului medical din cadrul Cabinetului școlar Peștișani la Direcția de Sănătate Publică Gorj, începând cu data de 29.10.2021

158 28.10.2021    Privind încetarea ajutorului social acordat domnului Coandă Gheorghe-Victor, domiciliat în Comuna Peștișani

157 28.10.2021    Privind intituirea curatelei și numirea domnului Bolohan Ion curator al minorilor Bolohan Diana-Elena și Bolohan Răzvan-Andrei-David

156 21.10.2021    Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Peștișani, județul Gorj, pentru data de 28.10.2021

155 18.10.2021    Privind desemnarea doamnei Pavel Maria-Cristina, inspector, ca responsabil cu preluarea trimiterilor poștale și cu comunicarea actelor de procedură

154 12.10.2021    Privind desemnarea doamnei Pârvulescu Ana-Maria, ca responsabilă cu întocmirea și gestionarea dosarelor electronice ale funcționarilor publice din cadrul UAT – Comuna Peștișani

153 12.10.2021    Privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale personalului contractual din Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) destinat persoanelor vârstnice ”Clubul seniorilor”

152 12.10.2021    Privind modificarea anexei la dispozi’ia 148/30.09.2021 privind acordarea stimulentului educațional, în anul școlar 2021-2022, sub forma de tichet social pentru grădiniță

151

08.10.2021

150

04.10.2021

149

04.10.2021

148

30.09.2021

147

30.09.2021

146

30.09.2021

145

30.09.2021

144

30.09.2021

143

30.09.2021

142

30.09.2021

141

27.09.2021

140

24.09.2021

138

20.09.2021

137

20.09.2021

136

17.09.2021

135

16.09.2021

134

16.09.2021

133

16.09.2021

132

03.09.2021

131

03.09.2021

130

31.08.2021

129

30.08.2021

128

30.08.2021

127

24.08.2021

126

24.08.2021

125

24.08.2021

124

19.08.2021

123

19.08.2021

122

19.08.2021

121

19.08.2021

120

30.07.2021

119

30.07.2021

118

30.07.2021

117

30.07.2021

116

30.07.2021

115

30.07.2021

114

22.07.2021

113

21.07.2021

112

21.07.2021

111

21.07.2021

110

20.07.2021

109

16.07.2021

108

16.07.2021

107

16.07.2021

106

16.07.2021

105

16.07.2021

104

16.07.2021

103

16.07.2021

102

15.07.2021

101

12.07.2021

100

12.07.2021

99

12.07.2021

98

09.07.2021

97

09.07.2021

96

05.07.2021

95

05.07.2021

94

05.07.2021

93

23.06.2021

92

23.06.2021

91

22.06.2021

90

17.06.2021

89

14.06.2021

88

08.06.2021

87

08.06.2021

86

08.06.2021

85

07.06.2021

84

04.06.2021

83

04.06.2021

82

28.05.2021

81

27.05.2021

80

27.05.2021

79

27.05.2021

78

27.05.2021

77

27.05.2021

76

20.05.2021

75

17.05.2021

74

17.05.2021

73

17.05.2021

72

13.05.2021

71

07.05.2021

70

07.05.2021

69

06.05.2021

68

29.04.2021

67

29.04.2021

66

29.04.2021

65

29.04.2021

64

29.04.2021

63

29.04.2021

62

29.04.2021

61

26.04.2021

60

26.04.2021

59

23.04.2021

58

22.04.2021

57

22.04.2021

56

20.04.2021

55

19.04.2021

54

19.04.2021

53

15.04.2021

52

15.04.2021

51

15.04.2021

50

15.04.2021

49

15.04.2021

48

15.04.2021

47

12.04.2021

46

12.04.2021

45

06.04.2021

44

06.04.2021

43

05.04.2021

42

01.04.2021

41

26.03.2021

40

26.03.2021

39

26.03.2021

38

26.03.2021

37

26.03.2021

36

26.03.2021

35

25.03.2021

34

18.03.2021

33

10.03.2021

32

09.03.2021

31

04.03.2021

30

01.03.2021

29

26.02.2021

28

26.02.2021

27

26.02.2021

26

26.02.2021

25

26.02.2021

24

23.02.2021

23

19.02.2021

22

19.02.2021

21

18.02.2021

20

16.02.2021

19

16.02.2021

16

29.01.2021

15

29.01.2021

14

29.01.2021

13

29.01.2021

12

29.01.2021

11

27.01.2021

10

27.01.2021

9

27.01.2021

8

25.01.2021

7

21.01.2021

6

14.01.2021

5

12.01.2021

4

08.01.2021

3

05.01.2021

2

05.01.2021

1

05.01.2021
Anul 2020:
Anul 2019:
Sari la conținut