luni, 22 aprilie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Transparență decizională

Anul 2023:

Proiect de hotărâre nr.84 din 28.08.2023 pentru analizarea solicitării privind efectuarea unui schimb de terenuri între domnul Enoiu Ionel Leontin și UAT Comuna Peștișani

Proiect de hotărâre nr.1/06.01.2023 privind aderarea Comunei Peștișani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean de ocrotire a animalelor fără stăpân” din județul Hunedoara

Anul 2022:

Proiect de hotărâre nr.117/19.12.2022 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2023

Proiect de hotarare nr.116/19.12.2022 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului de funcționare și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Peștișani

Proiect de hotărâre nr.93/01.11.2022 privind modificarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare și aplicarea unor tarife distincte beneficiarilor serviciului de salubrizare, din Comuna Peștișani, județul Gorj

Proiect de hotărâre nr.82/21.10.2022 privind înființarea Servicului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Peștișani, județul Gorj

Proiect de hotărâre nr.87 din 20.10.2022 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea modului de utilizare al microbuzelor de transport școlar în Comuna Peștișani, județul Gorj

Proces verbal nr.1641 din 27.09.2022 privind afișarea Proiectului de hotărâre nr.82 din 27.09.2022, privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”, destinat persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”

Anunț nr.1640 din 27.09.2022 privind publicare pe site-ul propriu și afișarea la sediul propriu a Proiectului de hotărâre nr.82 din 27.09.2022, privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”, destinat persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”

Referat de aprobare nr.1639 din 27.09.2022 la proiectul de hotărâre nr.82 din 27.09.2022, privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”, destinat persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”

Proiect de hotărâre nr.82 din 27.09.2022, privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”, destinat persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”

Referat nr.7843 din 19.09.2022 privind modificarea Regulemntului de funcționare al Centrului ”Clubul Seniorilor” Brădiceni, aprobat prin H.C.L. nr.12/09.02.2022

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peștișani nr.68 din 25.08.2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.67 din 29.07.2022, privind modificarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare și aplicarea unor tarife distince beneficiarilor serviciului de salubrizare, din Comuna Peștișani, Județul Gorj

Proiect de hotărâre nr.45 din 24.05.2022, privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

Proiect de hotărâre nr.25 din 15.03.2022 privind declararea de interes local a plaftormei comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd din comuna Peștișani, sat Hobița și aprobarea Regulamentului de funcționare a acestuia

Proiect de hotărâre nr.24 din 15.03.2022 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2023 și introducerea unor taxe speciale începând cu 01.05.2022

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peștișani nr.12 din 09.02.2022 privind modificarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi: ”Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)” destiant persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”        

Anul 2021:
Anul 2019:

Sari la conținut