vineri, 31 martie 2023
Primaria Comunei Pestisani

Concursuri

Rezultate FINALE – Șofer

Privind rezultatele finale ale examenului organizat pentru ocuparea unui post vacant de șofer în cadrul Compartimentului deservire, învățământ. Nr. crt. Codul candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj Final Declarat 1 12485 65 75 70 ADMIS Rezultate FINALE – ȘOFER [...]

ianuarie 11, 2023 Concursuri

Rezultate PROBA INTERVIU – Șofer

Privind rezultatele probei interviu ale examenului organizat pentru ocuparea unui post vacant de șofer în cadrul Compartimentului deservire, învățământ. Nr. crt. Cod candidat Punctaj Admis/Respins 1 12485 75 ADMIS Rezultate PROBA INTERVIU – Șofer [...]

ianuarie 11, 2023 Concursuri

Rezultate PROBA SCRISĂ – Șofer

Anunț privind rezultatele probei scrise ale examenului organizat pentru pentru ocuparea unui post vacant de șofer în cadrul Compartimentului deservire, învățământ: Nr. crt. Cod candidat Punctaj Admis/ Respins 1 12485 65 ADMIS Proba interviu se va desfășura la sediul primăriei [...]

ianuarie 9, 2023 Concursuri

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Șofer

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, azi, 04.01.2023 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși [...]

ianuarie 4, 2023 Concursuri

Concurs – Șofer

Primăria Comunei Peştişani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie, vacante, de şofer. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de ŞOFER sunt: Concursul se va organiza conform [...]

decembrie 19, 2022 Concursuri

Concurs Arhitect Șef

Primăria Comunei Peștișani, județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante în baza Art. unic din OUG 80/2022 – alin.(2) lit.a). Fucția publică scoasă la concurs: Arhitect Șef al comunei, Compartiment Urbanism – 570791 [...]

noiembrie 16, 2022 Concursuri

Anulare Concurs – Arhitect Șef

Primăria Comunei Peştişani anunţă că se anulează concursul oraganizat pentru postul de conducere de Arhitect şef, publicat în data de 20.10.2022, prin anunţul nr.1784/20.10.2022, deoarece acesta nu a fost publicat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, din cauza unor [...]

octombrie 27, 2022 Concursuri

Concurs – Arhitect Șef

În temeiul dispozițiilor art. unic alin.1, lit.b și alin.2, lit.a din OUG nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar și în confomitate cu prvederile art.618, alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că [...]

octombrie 20, 2022 Concursuri

Concurs – Șofer Compartiment deservire, învățământ

Primăria Comunei Peștișani organizează, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminață a unei funcții contractuale de execuție, vacante, de șofer. Concursul se va organiza confom calendarului următor: 17-31.10.2022, în intervalul 10.00-15.00 – depunerea dosarelor; 31.10.2022, ora 16-00 – selec.ia dosarelor; 03.11.2022, [...]

octombrie 13, 2022 Concursuri

Concurs – Șofer Compartiment Deservire, Învățământ

Primăria Comunei Peștișani organizează, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminață a unei funcții contractuale de execuție, vacante, de șofer. Concursul se va organiza confom calendarului următor: 05-19.09.2022, în intervalul 10.00-15.00 – depunerea dosarelor; 19.09.2022, ora 16-00 – selec.ia dosarelor; 21.09.2022, [...]

septembrie 5, 2022 Concursuri
Sari la conținut