duminică, 23 ianuarie 2022
Primaria Comunei Pestisani

Hotarari

Anul 2022:

Numar Data Titlu
1 13.01.2022    Privind aderarea Comunei Peștișani, județul Gorj, prin consiliul local al comunei Peștișani, la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ZONA METROPOLITANA TÂRGU-JIU”

Anul 2021:

Numar Data Titlu
72 30.12.2021 Privind aprobarea graficului de ședințe al Consiliului Local al comunei Peștișani, pentru trimestrul I al anului 2022

71 30.12.2021 Privind alegerea președintelui de ședință, âncepând cu luna Ianuarie 2022

70 30.12.2021 Privind actualizarea HCL Peștișani nr.19/29.04.2021 privind stabilirea valorilor imozabile, impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2022

69 30.12.2021 Privind desemnarea a 2 colsilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluarea a performanțelor profesioanel pentru anul 2022, a secretarului general al comunei Peștișani

68 30.12.2021 Privind aprobarea Planului de activități pe anul 2022, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă

66 25.11.2021 Privind închirierea unei locuințe pentru dl. Vasile Petre-Dorel, persoană cu handicap grav și scutirea de la plata chiriei

65 25.11.2021 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Peștișani prin mărire de venituri și cheltuieli cu suma de 376,20 mii lei

64 25.11.2021 Privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale ce se vor desfășura în comuna Peștișani în anul 2022

63 25.11.2021 Privind modificarea Organigramei, a Ștatului de funcții și de personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani

62 15.11.2021 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Consolidarea capacității unităților de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI în vederea gestionării crizei COVID-19”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastrucutră Mare (POIM) 2014-2020

61 28.10.2021 Privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri locale, comuna Peștișani, satele Hobița, Brădiceni, Peștișani, Frâncești, Gureni, județul Gorj”

60 28.10.2021 Privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții ”Refacere și consolidare produri și podețe în comuna Peștișani”

59 28.10.2021 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Peștișani prin mărire de venituri și cheltuieli cu suma de 144 mii lei

58 28.10.2021 Privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a unui imobil (teren), în intravilanul satului Peștișani pentru amenajarea unei parcări pentru autoturisme

57 28.10.2021 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a serviciilor publice de salubrizare a UAT – Comuna Peștișani prin concesiune nr.2921/05.05.2016, având ca obiect stabilirea și includerea indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr.7 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

56 28.10.2021 Privind aprobarea Statului comunei Peștișani, județul Gorj

55    28.10.2021 Privind modificarea Organigramei, a Ștatului de funcții și de personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Peștișani

54

30.09.2021

53

30.09.2021

52

30.09.2021

51

30.09.2021

50

30.09.2021

49

30.09.2021

48

30.09.2021

47

30.09.2021

46

30.08.2021

45

26.08.2021

44

26.08.2021

43

26.08.2021

42

26.08.2021

41

26.08.2021

40

26.08.2021

39

26.08.2021

38

26.08.2021

37

29.07.2021

36

29.07.2021

35

29.07.2021

34

29.07.2021

33

24.06.2021

32

24.06.2021

31

24.06.2021

30

24.06.2021

29

24.06.2021

28

24.06.2021

27

27.05.2021

26

27.05.2021

25

27.05.2021

24

27.05.2021

23

27.05.2021

22

29.04.2021

21

29.04.2021

20

29.04.2021

19

29.04.2021

18

29.04.2021

17

29.04.2021

16

22.04.2021

15

25.03.2021

14

25.03.2021

13

25.02.2021

12

25.02.2021

11

25.02.2021

10

25.02.2021

9

25.02.2021

8

28.01.2021

7

28.01.2021

6

28.01.2021

5

28.01.2021

4

28.01.2021

3

28.01.2021

2

06.01.2021

1

06.01.2021
Anul 2020:
Anul 2019:
Anul 2018:
Anul 2017:
Sari la conținut