luni, 5 decembrie 2022
Primaria Comunei Pestisani

Promovare

Rezultate FINALE – Inspector Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

ANUNȚ privind rezultatele finale ale examenului organizat pentru promovarea în grad profesional,  Inspector, clasa I, grad profesionl principal – Birou Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani. Nr.crt. Codul candidatului Punctajproba scrisă Punctaj interviu Punctaj Final [...]

octombrie 4, 2022 Promovare

Rezultate PROBA INTERVIU – Inspector Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

ANUNȚ privind rezultatele probei interviu ale examenului organizat pentru promovarea în grad profesional,  Inspector, clasa I, grad profesionl principal-Birou Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani. Nr. Crt. Cod candidat Punctaj Admis/Respins 1 8016/26.09.2022 80 ADMIS [...]

octombrie 4, 2022 Promovare

Rezultate PROBA SCRISĂ – Inspector Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

ANUNŢPrivind rezultatele probei scrise ale examenului organizat pentru promovarea în grad profesional,  Inspector, clasa I, grad profesionl principal-Birou Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani Nr. Crt. Cod candidat Punctaj Admis/Respins 1 8016/26.09.2022 69 ADMIS Rezultate [...]

octombrie 4, 2022 Promovare

Rezultate selecție dosare – Inspector Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

În conformitate cu prevederile Hotărârârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, azi, 03.10.2022 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare în grad profesional, Inspector, [...]

octombrie 3, 2022 Promovare

Examen de promovare – Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

În conformitate cu prevederile art.482-484 , art.618, alin.14, lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobara normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Peștișani, [...]

septembrie 5, 2022 Promovare

Rezultate CONCURS PROMOVARE – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane

Privind rezultatele finale ale examenului organizat pentru promovarea în grad profesional – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani. Nr. crt. Numele [...]

iulie 7, 2022 Promovare

Rezultate PROBA INTERVIU – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane

La examenul organizat pentru promovarea în grad professional – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, candidații au obținut următoarele punctaje cu [...]

iulie 7, 2022 Promovare

Rezultate PROBA SCRISĂ – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane

La examenul organizat pentru promovarea în grad professional – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, candidații au obținut următoarele punctaje cu [...]

iulie 7, 2022 Promovare

Rezultate selecție dosare – Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvenului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare, azi, 28.06.2022 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare în grad profesional, Consilier [...]

iunie 28, 2022 Promovare

Examen de promovare – Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

În conformitate cu prevederile art. 482-484 și art. 618, alin. 14, lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art.125-128 din Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcițonarilor publici, cu modificările și completarile [...]

iunie 6, 2022 Promovare
Sari la conținut