sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Proiecte de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.96/13.10.2023 privind efectuarea unui schimb de terenuri între domnul Enoiu Ionel Leontin și UAT Comuna Peștișani

Proiect de hotărâre nr.100/21.11.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr.99/18.11.2022 privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Peștișani își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Peștișani, județul Gorj

Proiect de hotărâre nr.98/18.11.2022 privind declararea de uz și de interes public local al Comunei Peștișani a obiectivului de investiții: ”Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, Comuna Peștișani, județul Gorj”

Proiect de hotărâre nr.95/02.11.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Centru de colectare cu aport Voluntar, în Comuna Peștișani, județul Gorj” – în Sesiunea 1 – Planul Națiuonal de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor – Investițiai I.1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune, Subinvetiția I.1.A – Înființare de Centre de Colectare prin aport voluntar

Proiect de hotărâre nr.94/02.11.2022 privind reactualizarea Comandamentului Comunal Peștișani, aprobarea Planului pregătirilor de iarnă 2022-2023 și Planul de măsuri pentru activitatea de prevenire și înlătuare a efectelor fenomenelor periculoase

Proiect de hotărâre nr.88/20.10.2022 privind aprobarea Devizului General actualizat privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani”

Proiect de hotărâre nr.86/20.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Peștișani pentru anul școlar 2022-2023

Proiect de hotărâre nr.81/20.10.2022 privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Peștișani nr.35/28.04.2022 privind stabilirea valorilor imozabile, impozitelor și taxelor locale, precu și a taxelor speciale ce se vor aplica pe raza comunei Peștișani, pentru anul fiscal 2023 și introducerea unor taxe speciale începând cu 01.05.2022

Proiect de hotărâre nr.84/28.09.2022, privind rectificarea bugetului local al Comunei Peștișani pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr.83/28.09.2022, privind modificarea H.C.L. nr.53/28.06.2022 privind participarea Comunei Peștișani în proiectul ”CU BICICLETA LA BRÂNCUȘI – ACCESIBILIZARE OBIECTIVE TURISTICE PRIN REALIZARE PISTE BICICLETE PE DRUMURILE LOCALE ALE COMUNEI PEȘTIȘANI” pentru care s-a depus Cerere de finanțare nerambursabilă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10-Fond local

Proiect de hotărâre nr.82/27.09.2022 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi ”Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)”, destinat persoanelor vârstnice – ”Clubul Seniorilor”

Proiect de hotărâre nr.81/23.09.2022, privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei Peștișani pe trimestrul IV 2022

Proiect de hotărâre nr.80/23.09.2022, privind încheierea unui Protocol de colaborare între Școala Populară de Artă ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu și Consiliul Local al Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.79/22.09.2022, privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primărie Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.77/12.09.2022, privind însușirea Raportului de evaluare nr.1017/20.07.2022, înregistrat la Primăria Comunei Peștișani cu nr.6199/20.07.2022, având ca obiect bunuri aflate în patrimoniul UAT – Comuna Peștișani, în conformitate cu prevederile art.11 din Ordinul MFP nr.3471/2008

Proiect de hotărâre nr.76/30.08.2022, privind prelungirea contractului de concesionare nr.3600/01.10.2004 încheiat cu C.M.I. Tabacu ROdica pentru imobilul Dispensar Uman Peștișani, aflat în domeniul public al Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.75/29.08.2022, privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022

Proiect de hotărâre nr.74/29.08.2022, privind încheierea unui acord de colaborare între AVPS Ursul Carpatin Gorj, gestionarul Fondului Cinegetic nr.6 Bistrița și Consiliul Local al Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.70/19.08.2022, privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.69/19.08.2022, privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație, în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și în Grupul de acțiune antibullying ale Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani

Proiect de hotărâre nr.67/29.07.2022, privind modificarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare și aplicarea unor tarife distincte beneficiarului serviciului de salubrizare, din Comuna Peștișani, județul Gorj

Proiect de Hotărâre nr.64/21.07.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pestisani si a programului de investiții pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr.63/21.07.2022 privind modificarea art.1, alin.1 din H.C.L. NR.21/29.03.2022 privind stabilirea componeței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.62/19.07.2022, privind încheierea unui acord de colaborare între Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj – gestionarul fondului cinegetic nr.17 Brădiceni și Consiliul Local al Comunei Peștișani

Proiect de Hotărâre nr.61/14.07.2022 privind aprobarea Planului de perfecționare al aleșilor locali, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UATC Peștișani, pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.60/14.07.2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Direcția Silvică Gorj – gestionarul Fondului Cinegetic nr.7 Runcu și Consiliul Local al Comunei Peștișani

Proiect de hotărâre nr.58/27.06.2022 privind privind participarea Comunei Peștișani în proiectul ”CU BICICLETA LA BRÂNCUȘI – ACCESIBILIZARE OBIECTIVE TURISTICE PRIN REALIZAREA PISTE BICICLETE PE DRUMURI LOCALE ALE COMUNEI PEȘTIȘANI” pentru care se depune Cerere de finanțare nerambursabila în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fond local

Proiect de hotărâre nr.51/09.06.2022 privind prelungirea până la data de 22.03.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.609/27.09.2017 în sumă de 1.352.065,71 lei în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.352.065,71 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ”Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj”

Sari la conținut