luni, 22 aprilie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Formulare tipizate

Cerere pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea răspunderii civile şi acordarea despăgubirii

ALOCAȚII:

Indemnizația de creștere a copilului/ stimulent inserție – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Act de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere părinte (original și copie)
 • Certificat de naștere copil (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Adeverință cu stagiul de cotizare eliberată de Casa Județeană de Pensii (ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului)
 • Decizia/dispoziția de suspendare a contractului de muncă (copie)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului și al persoanei îndreptățite, dacă este cazul (original și copie)
 • Dosar cu șină
 • Extras de cont (pentru plată în cont bancar)
 • Declarație a celuilalt părinte din care să rezulte că nu beneficiază de concediu pentru creșterea copilului
Alocație de stat – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Acte de identitate ambii părinți (original și copie)
 • Certificat de naștere copil (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărâre de încredințare, dacă este cazul (copie)
 • Hotărâre de adopție, dacă este cazul (copie)
 • Acte reședință, în cazul în care unul dintre părinți are reședința în una dintre țările U.E. (copie)
 • Extras de cont pe numele titularului (pentru plată în cont bancar)
Alocație de susținere a familiei (se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 de lei) – acte necesare:
 • Cerere tip
 • Adeverință tip completată de angajator
 • Acte de identitate titular și ale celorlalți membri ai familiei (original și copie)
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificat de deces, dacă este cazul (original și copie)
 • Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este decedat/dispărut, dacă este cazul
 • Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile, dacă este cazul
 • Adeverință de salariu net pentru persoanele încadrate în muncă (din luna anterioară depunerii cererii)
 • Talon de plată al ajutorului de șomaj, dacă este cazul
 • Taloane sau adeverințe de pensie limită de vârstă/ pensie de urmaș/ pensie handicap/ pensie alimentară
 • Talon alocație de stat
 • Adeverințe de elev cu mențiunea frecventează cursurile școlare fără întrerupere
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru cei care nu realizează venituri cu carte de muncă
 • Dosar cu șină
 • Talon mașină, dacă este cazul
 • Adeverință în care să se menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant

 

SOCIAL:

Anchetă socială handicap copii – acte necesare:
 • Copii act de identitate și certificat de naștere
 • Copie referate medicale
 • Copie act de identitate reprezentant legal
 • Certificatul de handicap anterior (pentru reînnoire de dosar)
 • Copii acte de identitate părinți
 • Adeverință salariat sau adeverință fiscală pentru părinți
 • Copii acte de identitate și certificate de naștere frați și/sau alți membri ai familiei
Anchetă socială handicap adulți:
 • Acte necesare pentru caz nou:
  • Copie act de identitate
  • Copie referate medicale – medici specialiști
  • Copie referate medicale – medic de familie
  • Cupon de pensie, dacă este cazul
  • Copie act de identitate persoană în caz de urgență
 • Acte necesare pentru reînnoire dosar:
  • Copie certificat de încadrare în grad de handicap anterior
  • Copie act de identitate
  • Copie referate medicale – medici specialiști
  • Copie referate medicale – medic de familie
  • Cupon de pensie, dacă este cazul
  • Copie act de identitate persoană în caz de urgență
Ajutor social – acte necesare:
 • Copii acte de identitate
 • Adeverință componența gospodăriei eliberată de Primăria Comunei Peștișani
 • Copie acte de identitate și certificate de naștere la toți  membrii din gospodărie
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice
 • Adeverință A.J.O.F.M.
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie
 • Adeverințe de la unitatea de învățământ pentru copiii minori din familie
 • Certificat medicina muncii cu diagnosticul de boală și perioada cât este scutit de la efectuarea orelor, pentru persoanele cu probleme de sănătate
Stimulent educațional (tichet social pentru grădiniță) – acte necesare:
 • Copii acte de identitate părinți
 • Adeverințe de salariu părinți, dacă este cazul
 • Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, dacă este cazul
 • Copie certificat de naștere al copilului pentru care se depune cererea
 • Adeverințe de la unitatea de învățământ
Ajutor pentru încălzirea locuinței – acte necesare:
 • Cerere și declarație pe propria răspundere
 • Copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie și certificatele de naștere ale copiilor, certificatul de căsătorie
 • Adeverință privind componența familiei -Primăria Peștișani
 • Certificat fiscal- Primăria Peștișani
 • Copie a unei facturi recente de furnizarea energiei electrice
 • Copii ale documentelor care atestă veniturile realizate în luna precedentă depunerii cererii: adeverință salariat- cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete, cupon de pensie, șomaj, indemizație handicap, indemnizație creștere copil, alocație de plasament, pensie alimentară
 • Persoanele singure/familie care declară că nu au nici o sursă de venit vor anexa o declarație pe propria răspundere privind sursa și cuantumul veniturilor din care se întrețin
 • Copie după talonul autoturismului/motocicletă, certificatului de înmatriculare pentru evidențierea vechimii – după caz
 • Adeverință Obștea Peștișani
 • Cerere – Declarație pe propria răspundere

 

Stimulent pentru nou născut – acte necesare:
 • Acteșe de identitate și stare civilă ale părinților (original și copie)
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie)
 • Cerere tipizată
 • Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz
Sari la conținut