luni, 15 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate selecție dosare – Ocupare funcție publică de execuție temporar vacantă Compartiment Agricol, Fond Funciar

3 aprilie 2018 Concursuri

Cu privire la selecția dosarelor depuse la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Peștișani, de “Consilier, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”, comisia de concurs, constituită în baza Dispoziției Primarului comunei Peștișani nr.105 din 23.03.2018 a contatat că:

Pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de “Consilier, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”, candidatul îndeplinește condițiile specifice pentru a participa la concursul organizat în data de 05.04.2018, proba scrisă, orele 10.00, la sediul Primăriei comunei Peștișani:

  1. Bojincă Constantin Cosmin, ”ADMIS”

a fost declarat ”ADMIS”, pentru a participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Peștișani, de “Consilier, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”, concurs organizat în data de 05.02.2018, orele 10.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Peștișani.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării selecție dosarelor, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut