sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate selecție dosare – Asistent medical generalist, debutant – Compartimentul de Asistență Medicală pentru Unitățile de Învățământ

10 mai 2019 Concursuri

Privind rezultatele selecției dosarelor depuse la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată de “Asistent medical generalist, debutant – Compartiment de Asistență Medicală pentru Unitățile de Învățământ” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj, concurs organizat în data 20.05.2019, orele 11.00 – proba scrisă, proba interviu în data de 23.05.2019, orele 11.00 la sediul Primăriei comunei Peștișani.

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției Primarului Comunei Peștișani nr.55/18.04.2019 comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii Dosarului
1 4514/08.05.2019 Creciuneac Mirela ADMIS  
2 4084/23.04.2019 Plai Maria Denisa ADMIS  
3 4146/24.04.2019 Purec Claudia ADMIS  

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 20.05.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei Peștișani.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, acestea se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Sari la conținut