sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA INTERVIU – Asistent medical comunitar, debutant – Compartimentul Sănătate Publică

24 mai 2019 Concursuri

Privind punctajul și rezultatele obținute la PROBA INTERVIU de către candidații participanți la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de “Asistent medical comunitar, debutant – Compartiment Sănătate Publică” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj, concurs organizat în data 24, orele 10.00 – proba interviu.

La PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de “Asistent medical comunitar, debutant – Compartiment Sănătate Publică” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj, candidații au obținut următoarele punctaje cu mențiunea ,,ADMIS„, ,,RESPINS

Nr. crt. Numele și prenumele
candidatului
Punctaj proba interviu Rezultatul proba interviu
1 Gavrilescu Vasilica-Maria 74 puncte ADMIS
2 Turtoi Georgiana 85 puncte ADMIS
3 Mischie Maria Nicoleta 86 puncte ADMIS

După afișarea rezultatelor obținute la probe interviu, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut