duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Comunicat de presă – Construcția unei grădinițe cu program prelungit in comuna Pestisani, judetul Gorj, finanțata in cadrul POR 2014-2020

24 septembrie 2019 Anunturi

Titlul proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolara în comuna Pestisani, prin constructia unei gradinite cu program prelungit”

Numele beneficiarului: UAT Comuna Pestisani,Judetul Gorj

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Cresterea numarului de copii participanti in procesul educational prescolar prin constructia unei gradinite cu program prelungit. Prin indeplinirea acestui obiectiv se urmareste imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei prescolare la procesul educational, participand in acelasi timp la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalitatii de sanse, protejarea mediului si dezvoltarea durabila. Investitia urmareste construirea unor spatii functionale noi, moderne, necesare in viata locuitorilor comunei.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Realizarea efectiva a constructiei gradinitei
• Amenajarea interioara si exterioara a constructiei
• Dotarea cu echipamente adecvate procesului educational:

Valoarea totala a proiectului: 1.877.359 lei.

Finantarea nerambursabila: 1839.811,82 lei, din care 1595.755,17 lei din FEDR si 244.056,65 lei din bugetul national.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.05.2017- 30.09.2020

Codul MySMIS: 124664

Sari la conținut