marți, 16 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar

26 septembrie 2019 Concursuri

Primăria comunei Peștișani, cu sediul în sat Peștișani, comuna Peștișani, Judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de „Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Peștișani, în sala de ședințe a Consiliului Local Peștișani, Sat Peștișani, Comuna Peștișani, Județul Gorj și va consta în următoarele probe:
1. Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
2. Proba scrisă, în data de 01.11.2019, ora 10:00;
3. Interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora interviului vor fi anunțate după susținerea probei scrise.

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de „Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar” se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și pe site-ul primăriei și la sediul acesteia.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
1. Adresa de corespondență: Primăria comunei Peștișani, situată în Comuna Peștișani, Sat Peștișani nr. 135, Județ Gorj;
2. Telefon/Fax: 0253.277.100, 0253.277.151;
3. Adresă email: primaria@pestisani.ro .

Persoana de contact: Găinaru Andreea-Bianca, consilier juridic în cadrul Primăriei comunei Peștișani.

Sari la conținut