vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Posturi vacante contractuale în cadrul proiectului Bunicii Comunității

6 decembrie 2019 Concursuri

Primăria comunei Peștișani, cu sediul în comuna Pestisani, sat Pestisani, judetul Gorj, organizează procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante contractuale pe perioadă determinată de 30 de luni în afara organigramei în cadru proiectului ”Bunicii Comunității”-Comuna Peștișani, jud. Gorj:

  • Coordonator personal  de  specialitate  – 1 post, normă de muncă 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
  • Expert grup  țintă – 1 post, normă de muncă 1 oră/zi, 5 ore/săptămână
  • Arhivar  – 1 post, normă de muncă 2 ore/zi, 10 ore/săptămână
  • Expert dezvoltare durabilă  – 1 post, normă de muncă 1 oră/zi, 5 ore/săptămână
  • Expert egalitate de șanse  – 1 post, normă de muncă 1 oră/zi, 5 ore/săptămână

Procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor mai sus menționat va avea loc la sediul Primăriei comunei Peștișani, județ Gorj, după cum urmează:

Nr. crt. Etapa Perioadă/ data/ oră
1 Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție 06.12.2019
2 Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați 06.12.2019-12.12.2019, orele 08.00-16.00
3 Etapa 1 de evaluare: evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitatea dosarelor de candidatură) 13.12.2019, ora 9.00
4 Afișarea rezultatelor Etapei 1 de evaluare și afișarea progrămarii candidaților la interviu (Etapa 2 de evaluare) 13.12.2019-ora 14.00
5 Termen de depunere a contestațiilor aferente Etapei 1 de evaluare 16.12.2019, ora 14.00
6 Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate 16.12.2019, ora 16.00
7 Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu) pentru candidații declarați admiși la Etapa 1 de evaluare (inclusiv după contestații) 17.12.2019, ora 9.00
8 Afișarea rezultatelor Etapei 2 de evaluare 18.12.2019, ora 14.00
9 Termen de depunere a contestațiilor aferente Etapei 2 de evaluare 18.12.2019, ora 14.00
10 Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate, aferente Etapei 2 18.12.2019, ora 16.00
11 Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției 19.12.2019, ora 10.00

Dosarele de înscriere la procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante contractual în afara organigramei în cadrul proiectului ”Bunicii Comunității” – Comuna Peștișani, jud. Gorj, se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei Peștișani, la secretarul comisiei d-na Gainaru Bianca Andreea între orele 08.00-16.00.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

  1. Adresa de corespondență: Primăria comunei Peștișani, județul Gorj, situată în comuna Peștișani, sat Peștișani, județul Gorj;
  2. Telefon/fax: 0253 277151;
  3. Adresă email: primaria@pestisani.ro;
  4. Persoana de contact: Gainaru Bianca Andreea, Compartiment Juridic, telefon: 0253277151 sau 0253277100.
Sari la conținut