sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

16 ianuarie 2020 Anunturi

COMUNA PEȘTIȘANI, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV CU TEREN DE MINIFOTBAL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Peștișani, satele Boroșteni, Brădiceni, Frâncești și Gureni, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Sari la conținut