duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou financiar-contabil

6 aprilie 2020 Promovare

Privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar Contabil, examen desfășurat în data de 06.04.2020, orele 9.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Peștișani.

Organizarea si desfașurarea examenului s-a facut cu respectarea prevederilor legale în acest sens (Hotărarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ).

La examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de Inspector, clasa I, grad profesional – Birou Financiar Contabil, candidații au obținut următoarele punctaje cu mentiunea „ADMIS”, ,,RESPINS”:

  1. Lazăr Irina – 86 puncte „ADMIS”

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidatul poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul limita de depunere al contestatiilor este de 24 ore – Primaria comunei Pestisani.

Proba interviu va avea loc în data de 13.04.2020, la sediul Primăriei Comunei Peștișani.

Sari la conținut