sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA INTERVIU – Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou financiar-contabil

7 aprilie 2020 Promovare

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, din data de 06.04.2020 , orele 13.00.

Azi, 06.04.2020, orele 13.00, s-a desfăşurat proba INTERVIU la concursul organizat pentru promovare în gradul profesional principal de Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens (H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008, OUG nr. 57/2019-prividn codul administrativ).

La proba INTERVIU a concursului pentru promovare în gradul profesional principal de Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar Contabil, a participat, doamna Lazăr Irina care a obtinut 93 puncte, fiind declarat „ADMIS”.

Sari la conținut