joi, 8 iunie 2023
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Expert grup tinta

14 aprilie 2020 Concursuri

Primăria comunei Peștișani, cu sediul în comuna Pestisani, sat Pestisani, judetul Gorj, organizează procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post vacant contractual pe perioadă determinată de 25 luni în afara organigramei în cadrul proiectului ”Bunicii Comunității”- Comuna Peștișani, jud. Gorj:

Expert grup țintă – 1 post, normă de muncă 1 oră/zi, 5 ore/săptămână.

Procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor mai sus menționate va avea loc la sediul Primăriei comunei Peștișani, județ Gorj, după cum urmează:

Nr. crt.

Etapa

Perioada/ data/ ora

1.

Publicarea și afișarea anunțului de recurtare și selecție

14.04.2020

2.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați

14.04.2020-23.054.2020, orele 08.00-16.00

3.

Etapa 1 de evaluare: evaluarea dosarelor de candidatură (eligibilitatea dosarelor de candidatură)

24.04.2020, ora 9.00

4.

Afișarea rezultatelor Etapei 1 de evaluare și afișarea progrămarii candidaților la interviu (Etapa 2 de evaluare)

24.04.2020, ora 14.00

5.

Termen de depunere a contestațiilor aferente Etapei 1 de evaluare

27.04.2020, ora 14.00

6.

Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate

27.04.2020, ora 16.00

7.

Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu) pentru candidații declarați admiși la Etapa 1 de evaluare (inclusiv după contestații)

28.04.2020, ora 9.00

8.

Afișarea rezultatelor Etapei 2 de evaluare

28.04.2020, ora 14.00

9.

Termen de depunere a contestațiilor aferente Etapei 2 de evaluare

29.04.2020, ora 14.00

10.

Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente contestațiilor formulate, aferente Etapei 2

29.04.2020, ora 16.00

11.

Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției

30.04.2020, ora 10.00

Dosarele de înscriere la procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post vacant contractual de Expert grup țintă în afara organigramei în cadrul proiectului ”Bunicii Comunității” – Comuna Peștișani, jud. Gorj, se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei Peștișani, la secretarul comisiei d-na Pavel Maria Cristina între orele 08.00-16.00.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
1. Adresa de corespondență: Primăria comunei Peștișani, Județul Gorj, situată în comuna Peștișani, sat Peștișani, Județul Gorj;
2. Telefon/Fax: 0253.277151;
3. Adresă email: primaria@pestisani.ro;
4. Persoana de contact: Pavel Maria Cristina, Compartiment pentru Relații Publice și Informare, telefon: 0253.277151 sau 0253.277100.

Sari la conținut