luni, 22 aprilie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Bibliotecar gradul II – Biblioteca comunală Peștișani

3 august 2020 Promovare

Privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la examenul organizat pentru promovarea într-o funcție publică pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, de Bibliotecar gradul II din cadrul Bibliotecii comunale Peștișani, examen desfășurat în data de 03.08.2020, orele 10.00.

Organizarea si desfașurarea examenului s-a facut cu respectarea prevederilor legale în acest sens (Hotărarea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice).

La examenul pentru promovarea într-o funcție publică pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, de Bibliotecar gradul II din cadrul Bibliotecii comunale Peștișani, COTEȚ AMELIA MARILENA, a obținut 89 de puncte fiind declarată „ADMIS” la proba scrisă.

Sari la conținut