vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA INTERVIU – Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar-Contabil

3 decembrie 2020 Concursuri

Privind punctajul și rezultatul obținute la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacantă de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de „Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar” din data de 03.12.2020, orele 13.30.

La PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcției publice vacantă de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de „Inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar-Contabil”, a participat domnul Surdilă Ion Viorel, care a obținut 100 puncte, fiind declarat ADMIS.

După afișarea rezultatelor obținute la probe interviu, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut