vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Promovare în grad profesional Inspector, clasa I, grad profesionl principal – Compartiment Asistență Socială

9 noiembrie 2021 Promovare

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la  PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional, respectiv de Inspector, clasa I, grad profesionl principal-Compartiment Asistență Socială  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, examen desfășurat în data de 08.11.2021, orele 10.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Peștișani.

Organizarea și desfășurarea examenului s-a facut cu respectarea prevederilor legale în acest sens ( Hotărarea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare și OUG nr. 57/2019-privind Codul administrativ).

La examenul organizat pentru promovarea în grad profesional, respectiv de Inspector, clasa I, grad profesionl principal-Compartiment Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, candidații au obținut următoarele punctaje cu mentiunea „ADMIS”,  ,,RESPINS”:

1. Pavel Mariana   – 94 puncte „ADMIS”

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidatul poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul limita de depunere al contestatiilor este de 24 ore – Primăria comunei Peștișani. 

Proba interviu va avea loc în data de 08.11.2021, orele 13:00  la sediul Primăriei Comunei Peștișani.

Rezultate PROBA SCRISĂ – Promovare în grad profesional Inspector, clasa I, grad profesionl principal – Compartiment Asistență Socială

Sari la conținut