duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar

14 decembrie 2021 Concursuri
Primăria comunei Peștișani, cu sediul în sat Peștișani, comuna Peștișani, Judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar  vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar, cu durata normală a timpului de lucru de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în data de: 30.12.2021. Concursul de recrutare  constă în 3 probe succesive după cum urmează:
  1. Selecția dosarelor  de înscriere se va face în termen de 24 de ore  de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  2. Proba scrisă, în data de: 30.12.2021; orele 10.00, la sediul Primăriei Peștișani, com. Peștișani, sat Peștișani, nr.135, jud. Gorj;
  3. Interviul în  termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Peștișani, com. Peștișani, sat Peștișani, nr.135, jud. Gorj.
Dosarele de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de „onsilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar” se depun în termen de 8 zile, de la data publicării anunțului pe siteul ANFP București și siteul Primăriei Peștișani, la sediul Primăriei Peștișani, respectiv din data de 14.12.2021-21.12.2021, orele 8.00-16.00, la secretarul comisiei de concurs. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Persoana de contact: Pavel Mariana, funcția publică inspector la Primăria Peștișani, tel/fax: 0253277100/ 0253277151, e-mail primaria@pestisani.ro. Concurs – Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar
Sari la conținut