vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar

30 decembrie 2021 Concursuri

Privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar, concurs organizat în data 30.12.2021, orele 10.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Peștișani.

La concursul organizat pentru ocuparea funcției publice execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar, candidații au obținut următoarele punctaje cu mențiunea ,,ADMIS”, ,,RESPINS”:

  1. Podaru Elena-Florentina – 56,5 puncte – ADMIS

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Termenul limită de depunere al contestațiilor este data de 31.12.2021, orele 16 – Primăria Comunei Peștișani.

Proba interviu, va avea loc în data de 04.01.2021, orele 10.00 la sediul Primariei comunei Peștișani.

Rezultate PROBA SCRISĂ – Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol, Fond Funciar

Sari la conținut