vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Examen de promovare PROBA SCRISĂ – Șef birou în cadrul Biroului Financiar Contabil

2 iunie 2022 Promovare

Privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la examenul organizat pentru ocuparea unui post aferent funcției publice de conducere vacante – șef birou din cadrul Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, examen desfășurat în data 02.06.2022, orele 10.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Peștișani.

La examenul organizat pentru unui post aferent funcției publice de conducere vacante – șef birou din cadrul Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, candidații au obținut următoarele punctaje cu mențiunea ,,ADMIS”, ,,RESPINS”:

  1. Țilivea Anca Gabriela – 88 puncte – ADMIS

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Termenul limită de depunere al contestațiilor este de 24 ore – Primăria Comunei Peștișani.

Proba interviu, va avea loc în data de 02.06.2022, orele 13.00 la sediul Primariei comunei Peștișani.

Examen de promovare PROBA SCRISĂ – Șef birou în cadrul Biroului Financiar Contabil

Sari la conținut