marți, 16 aprilie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Examen de promovare – Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

6 iunie 2022 Promovare

În conformitate cu prevederile art. 482-484 și art. 618, alin. 14, lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art.125-128 din Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcițonarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare, Primaria Comunei Peștișani, cu sediul în Comuna Peștișani, sat Peștișani, judetul Gorj, organizează examen de promovare în funcția publică de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane al Primăriei Comunei Peștișani.

Informații concurs:

  1. Concursul se va desfășura la Sediul Primăriei Comunei Peștișani și va consta în următoarele probe:
    Proba scrisă: 07.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Peștișani;
    Proba interviu se va susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Comunei Peștișani. Data și ora susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
  2. Termenul de depunere a dosarului de examen de promovare: Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este 27.06.2022 (20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Funcționarilor Publici București privind organizarea examenului de promovare).

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Peștișani, Secregart General U.A.T. Peștișani, telefon: 0253277150/ 0253277100.

Examen de promovare – Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Sari la conținut