duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Inspector, Clasa I, grad profesional superior Birou Financiar Contabil

12 iulie 2022 Concursuri

În temeiul dispozițiilor art.618 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă înștiințăm că Primaria Comunei Peștișani – JudețuI Corj, va organiza concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei publice de execuție vacante de Inspector, Clasa I, gradul profesional superior, din cadruI Biroului Financiar Contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Peștișani – Județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concrsul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

  • Selecția dosarelor  de înscriere;
  • Proba scrisă;
  • Interviul.

Data susținerii probei scrise: 16.08.2022, ora 10:00 Peștișani, localitatea Peștișani, județul Gorj;

Data susținerii interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, cu respectarea prevederilor art.56 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;

Dosarele de inscriere la concursul de recrutare se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primariei Comunei Peștișani, Județul Gorj și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada 12.07.2022- 05.08.2022 (inclusiv), ora 16:00, la sediul Primăriei Comunei Peștișani, Localitatea Peștișani, județul Gorj;

Persoana de contact și funția publică deținută: doamna Andreea-Bianca Găinaru, consilier juridic, Clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic, achiziții publice, stare civilă, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peștișani, județul Gorj.

Concurs – Inspector, Clasa I, grad profesional superior Birou Financiar Contabil

Sari la conținut