joi, 8 iunie 2023
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Inspector, Clasa I, grad profesional superior, Birou Financiar Contabil

16 august 2022 Concursuri

ANUNȚ privind punctajul şi rezultatul obţinut la  PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la examenul organizat pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice de execuție vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Financiar Contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peștișani, Județ Gorj, examen desfășurat în data de 16.08.2022, orele 10.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Peștișani.

La examenul organizat pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice de execuție vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Financiar Contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peștișani, Județ Gorj, candidații au obținut următoarele punctaje cu mentiunea „ADMIS” / ,,RESPINS”:

 1. 6182 – 61 puncte „ADMIS”

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidatul poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 16.08.2022, orele 13:00 la sediul Primăriei Comunei Peștișani.

Rezultate PROBA SCRISĂ – Inspector, Clasa I, grad profesional superior, Birou Financiar Contabil

Sari la conținut