luni, 5 iunie 2023
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate selecție dosare – Inspector Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

3 octombrie 2022 Promovare

În conformitate cu prevederile Hotărârârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, azi, 03.10.2022 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare în grad profesional, Inspector, clasa I, grad profesionl principal- Birou Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani. Pentru concurs a fost depus un singur dosar de înscriere având număr de înregistrare 8016/26.09.2022. Candidatul îndeplineşte condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, iar dosarul de înscriere este complet, astfel că vor fi afișate următoarele rezultate:

Nr. crt.Codul candidatuluiRezultatul probei de
selecție a dosarelor
Motivul respingerii
dosarului de înscriere
18016/26.09.2022Admis

Candidații declarați “admis“ vor susține în data de 04 octombrie 2022 ora 10,00 – proba scrisă la sediul primăriei comunei Peștișani.

Rezultate selecție dosare – Inspector Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

Sari la conținut