duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022, pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, azi, 22.02.2023 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru promovarea în grad profesional de inspector de specialitate Gradul I în cadrul Compartimentului Promovare Turism şi Activităţi Culturale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani.

Pentru concurs a fost depus un singur dosar de înscriere, având număr de înregistrare 1570/20.02.2023. Candidatul îndeplineşte condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, iar dosarul de înscriere este complet, astfel că vor fi afișate următoarele rezultate:

Nr. Crt.Codul candidatuluiRezultatul probei de selecție a dosarelorMotivul respingerii dosarului de înscriere
1.1570Admis

Candidații declarați “admis“ vor susține în data de 24 februarie 2023 ora 09.00 – proba scrisă la sediul primăriei comunei Peștișani.

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Pavel Maria Cristina.

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Examen de promovare – Grad profesional Inspector de specialitate Gradul I

Sari la conținut