vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

COMUNICAT INCEPERE PROIECT „CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ”

16 martie 2023 Anunturi

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a – „Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar”.

Beneficiar: UAT Comuna Peștișani 

Denumire proiect: „ CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ”

Obiectivul proiectului: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Pestisani, judetul Gorj, in scopul asigurarii infrastructurii necesare pentru colectarea separata a deseurilor care nu pot fi colectate in sistem „door-to-door”,reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri – deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, deşeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri de cadavre animale, deşeuri de gradină, deşeuri din construcţii şi demolări. Proiectul presupune amplasarea de containere pentru colectare selectiva. Achiziţia de containere pentru dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar se va realiza centralizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în baza acordului de asociere de către autorităţi contractante.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv pana la data de 30.09.2024.

Codul Proiectului: C3I1A0122000418

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 4.554.571,49 LEI (cu TVA)

Date de contact: UAT COMUNA PEȘTIȘANI, JUDEȚUL GORJ

E-mail: primaria@pestisani.ro

COMUNICAT

Sari la conținut