marți, 16 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Anunț – Înregistrare cereri Legea 18/1991

18 mai 2023 Anunturi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/15.05.2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în MO în data de 16.05.2023, vă aducem la cunoștință faptul că a fost modificat art. 27, alin. 2ˆ1 din Legea nr. 18/1991, după cum urmează:

„(2^1) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

  a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

  b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta”.

ATENȚIE! Obligația înregistrării cererii revine deținătorilor sau mostenitorilor în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 123/15.05.2023, la UAT Comuna Peștișani, respectiv până la data de 17.11.2023.

Anunț

Sari la conținut