marți, 16 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

23 august 2023 Anunturi

COMUNA PEŞTIŞANI, titular al proiectului: ,,Centru de colectare cu aport voluntar în comuna Peştişani, jud. Gorj” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Centru de colectare cu aport voluntar în comuna Peştişani, jud Gorj” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Peştişani, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Gorj.

Sari la conținut