marți, 16 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Consilier juridic

19 februarie 2024 Concursuri

Primăria Comunei Peștișani – Județul Gorj, va organiza concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic din cadrul Compertimentului Juridic și resurse umane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Peștișani – Județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Informații concurs:
Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de execuție vacantă – consilier juridic;
Tipul probelor de concurs: Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă;
  • interviul.

Data susținerii probei scrise: 01.04.2024, ora 0900, la sediul Primăriei Comunei Peștișani, localitatea Peștișani, județul Gorj;

Data susținerii interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, cu respectarea prevederilor OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului  pe pagina de internet a Primăriei Comunei Peștișani, Județul Gorj și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 19.02.2024-11.03.2024 (inclusiv), ora 1600, la sediul Primăriei Comunei Peștișani, Localitatea Peștișani, județul Gorj;

Persoana de contact şi funcţia publică deţinută: doamna Cristina Maria PAVEL, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului pentru relații publice, informare, arhivă, monitorizare proceduri administrative, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peștișani, județul Gorj.

Anunț

Sari la conținut