sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA INTERVIU – Referent, Treapta profesională IA, studii medii, Compartiment Deservire, Administrativ

21 ianuarie 2019 Concursuri

Privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul din data de 21.01.2019, orele 15.00.

Azi, 21.01.2019, orele 15.00, s-a desfășurat proba INTERVIU la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de “Referent, Treapta profesională IA, studii medii, Compartiment Deservire, Administrativ” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj.

Organizarea și desfășurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens (H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit în fonduri publice actualizată).

La proba INTERVIU a concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de “Referent, Treapta profesională IA, studii medii, Compartiment Deservire, Administrativ” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj, a participat domnul Huidu Claudiu Mihail, care a obținut 95,33 puncte fiind declarat ”ADMIS”.

Secretariatul comisie de concurs este asigurat de doamna Pavel Maria Cristina – Compartimentul pentru Relații Publice și Informare al Primărie comunei Peștișani,.

Sari la conținut