luni, 27 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Referent, Treapta profesională IA, studii medii, Compartiment Deservire, Administrativ

21 ianuarie 2019 Concursuri

Privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vancate de execuție, pe perioadă nedeterminată de “Referent, Treapta profesională IA, studii medii, Compartiment Deservire, Administrativ” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj, concurs ce se desfășoară în data de 21.01.2019, orele 13.00.

Organizarea și desfășurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens (H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit în fonduri publice actualizată).

La concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată de “Referent, Treapta profesională IA, studii medii, Compartiment Deservire, Administrativ” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj, candidatul Huidu Claudiu Mihail, a obținut 88,33 puncte fiind declarat ”ADMIS”, la proba scrisă.

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut