duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA INTERVIU – Inspector – Compartimentul Promovare Turism

12 august 2019 Concursuri

Privind punctajul și rezultatele obținute la PROBA INTERVIU de către candidații participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, pe perioada nedeterminată, de Inspector în ”Compartimentul Promovare Turism” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peștișani, județul Gorj.

La PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, pe perioada nedeterminată, de Inspector în ”Compartimentul Promovare Turism” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peștișani, județul Gorj, candidata au obținut următoarele punctaje cu mențiunea ,,ADMIS„, ,,RESPINS„:

Nr. crt. Numele și prenumele
candidatului
Punctaj proba interviu Rezultatul proba interviu
1 Pîrvulescu Ana-Maria 75 ADMIS

După afișarea rezultatelor obținute la probe interviu, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut