sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

29 octombrie 2019 Anunturi

COMUNA PEȘTIȘANI, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, COMUNA PEȘTIȘANI, SATELE HOBIȚA, BRĂDICENI, PEȘTIȘANI, FRÎNCEȘTI, GURENI, JUDEȚUL GORJ„, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Peștișani, satele Hobița, Brădiceni, Peștișani, Frîncești, Gureni, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Sari la conținut