vineri, 9 iunie 2023
Primaria Comunei Pestisani

Tichete sociale pentru sprijin educational

25 august 2020 Anunturi

Având în vedere prevederile OUG nr.133 din 07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe  nerambursabile, vă informăm că de acest program beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

În vederea identificării acestor categorii de elevi, părintele/reprezentantul legal al preșcolarului/elevului, va depune la sediul instituției Primăriei Comunei Peștișani-Compartimentul de Asistență Socială, până la data de 11.09.2020, documentația necesară obținerii acestui sprijin.

Actele necesare obținerii acestui sprijin sunt:

  • Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență social, model utilizat în cele două forme de prestații sociale (VMG și ASF);
  • Copie acte de identitate;
  • Copie acte de stare civilă;
  • Copie hotărâre definitive și irevocabilă încredințare minor;
  • Copie hotărâre plasament sau orice alt document care atestă că minorul se află în îngrijirea și creșterea solicitantului;
  • Adeverința de salariat cu venitul net, precum și salariul de bază minim brut aferent lunii iulie 2020 sau orice document din care reiese veniturile nete ale lunii iulie 2020 (talon de pensie, cupon șomaj);
  • Venitul lunar realizat pe membru  în luna iulie 2020 este de maximum 1.115 lei/membru;
  • Adeverința de venit de la Finanțe Târgu-Jiu pentru cei care nu realizează venituri;
  • Adeverința eliberată de instituția școlară din care să reiasă frecventarea sau înscrierea copilului în sistemul educational de stat preșcolar, primar, și gimnazial pentru anul școlar 2020-2021.

NOTĂ: DOSARELE INCOMPLETE NU SE PRIMESC.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Sari la conținut