luni, 15 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

ANUNȚ AMBROZIE

28 august 2020 Anunturi

Având în vedere modificările aduse Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA prin Legea 129/2020, vă aducem la cunoştință că aveți următoarele obligaţii:

  • Respectarea prevederilor art.1 din legea mai sus menționată – desfășurarea unor lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane și acordrea unei atenții deosebite aplicării prevedrii art.5.

Art.3. alin (1): ”Nerespectarea prevederilor art.1 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurile de apă, lacurile, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment”.

Art.3. alin (2): ”Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice”.

Sari la conținut