vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

DEZBATERE PUBLICĂ

23 martie 2021 Anunturi

În conformitate cu prevederilele art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Primarul comunei Peștișani și secretarul general al comunei Peștiani aduc la cunoștiința publică ca a fost inițiat urmatorul proiect de act normativ , care urmeaza a fi supus aprobarii Consiliului Local Peștișani:

Privind modificarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare pentru serviciului de salubrizare, din Comuna Peștișani, Județul Gorj, începand cu 01.05.2021.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, pot fi depuse în scris până la data de: 06.04.2021 (10 ZILE LUCRĂTOARE DE LA AFIȘARE), la Secretarul general al comunei Peștișani, Primaria Peștișani, et. 1, sau prin email la adresa primaria@pestisani.ro; prin fax la nr. 0253 277100, prin poștă la Primaria Peștișani, adresa: sat Peștișani, comuna Peștișani, jud. Gorj.

Sari la conținut