marți, 16 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Examen de promovare – Șef birou în cadrul Biroului Financiar Contabil

2 mai 2022 Promovare

În conformitate cu prevederile art. 482-484 și art. 618, alin. 14, lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcițonarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare, Primaria Comunei Peștișani, cu sediul în Comuna Peștișani, sat Peștișani, judetul Gorj, organizează examen de promovare în funcția publică de Șef birou în cadrul Biroului Financiar.

Informații concurs:

  1. Concursul se va desfășura la Sediul Primăriei Comunei Peștișani și va consta în trei probe succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul;
  2. Data susținerii probei scrise: 02.06.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Peștișani;
  3. Data susținerii interviului: se va susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Comunei Peștișani. Data și ora susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;
  4. Termenul de depunere a dosarului de examen de promovare: Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este 23.05.2022 (20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Funcționarilor Publici București privind organizarea examenului de promovare).

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Peștișani, Consilier juridic – Găinaru Andreeea-Bianca, telefon: 0253277100, email – primaria@pestisani.ro.

Examen de promovare – Șef birou în cadrul Biroului Financiar Contabil

Atributii

Sari la conținut