joi, 13 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Examen de promovare – Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

5 septembrie 2022 Promovare

În conformitate cu prevederile art.482-484 , art.618, alin.14, lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobara normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Peștișani, cu sediul în Comuna Peștișani, județul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional principal în cadrul Biroului Financiar Contabil.

Informații concurs:

1. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Peștișani și va consta în 3 probe succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă;
  • interviul.

2. Data susținerii probei scrise: 04.10.2022, ora 10:00, la sediul Primărie Comunei Peștișani;

3. Data susținerii interviului: se va susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Comunei Peștișani. Data și ora susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

4. Termenul de depunere a dosarului de examen de promovare: Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este 25.09.2022 (20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Funcționarilor Publici București privind organizarea examenului de promovare).

Examen de promovare – Grad profesional principal Birou Financiar Contabil

Sari la conținut