marți, 16 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Inspector de specialitate Gradul I

4 ianuarie 2023 Promovare

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, azi, 04.01.2023 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru promovarea în grad profesional de inspector de specialitate Gradul I în cadrul Compartimentului pentru relații publice, informare, arhivă, monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani.

Pentru concurs a fost depus un singur dosar de înscriere, având număr de înregistrare 12442/28.12.2022. Candidatul îndeplineşte condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, iar dosarul de înscriere este complet, astfel că vor fi afișate următoarele rezultate:

Nr. crt.Codul candidatuluiRezultatul probei de selecție a dosarelorMotivul respingerii dosarului de înscriere
112442Admis

Candidații declarați “admis“ vor susține în data de 09 ianuarie 2023 ora 09,00 – proba scrisă la sediul primăriei comunei Peștișani.

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Inspector de specialitate Gradul I

Sari la conținut