duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Șofer

4 ianuarie 2023 Concursuri

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, azi, 04.01.2023 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru pentru ocuparea unui post vacant de șofer în cadrul Compartimentului deservire, învățământ.

 Pentru concurs au fost depuse 3 dosare de înscriere, candidații îndeplinesc condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, iar dosarele de înscriere sunt complete, astfel că vor fi afișate următoarele rezultate:

Nr. crt.Codul candidatuluiRezultatul probei de selecție a dosarelorMotivul respingerii dosarului de înscriere
1.12189Admis
2.12465Admis
3.12485Admis

Candidații declarați “admis“ vor susține în data de 09 ianuarie 2023 ora 09,00 – proba scrisă la sediul primăriei comunei Peștișani.

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Șofer

Sari la conținut