luni, 22 aprilie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Consilier Juridic

9 mai 2023 Concursuri

Primăria Comunei Peştişani – Judeţul Gorj, va organiza concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic din cadrul Compartimentului juridic, achiziţii publice, stare civilă, resurse umane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Peştişani – Judeţul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Informaţii concurs:
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă- consilier juridic.
Tipul probelor de concurs: concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă;
  • interviul.

Data susţinerii probei scrise: 13.06.2023, la sediul Primăriei Comunei Peştişani, Localitatea Peştişani, judeţul Gorj.

Data susţinerii interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, cu respectarea prevederilor art. 56 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Peştişani, Judeţul Gorj şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 09.05.2023-29.05.2023 (inclusiv), ora 16°°, la sediul Primăriei Comunei Peştişani, Localitatea Peştişani, judeţul Gorj.

Persoana de contact şi funcţia publică deţinută: doamna Mariana Pavel, inspector, în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peştişani, judeţul Gorj.

Concurs – Consilier juridic

Atribuțiile postului

Sari la conținut