luni, 15 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Consilier Juridic

13 iunie 2023 Concursuri

ANUNT privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la examenul organizat pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului juridic, achiziţii publice, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peştişani, Judeţ Gorj, examen desfăşurat în data de 13.03.2023, orele 10.00 – proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Peştişani.

La examenul organizat pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului juridic, achiziţii publice, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peştişani, Judeţ Gorj , candidaţii au obţinut următoarele punctaje cu mentiunea ,,ADMIS” / „RESPINS”:

  1. 4521 – ,,ABSENT”
  2. 4548- 72 puncte „ADMIS”
  3. 4620- ,,ABSENT”

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidatul poate face contestaţie, În termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc În data de 15.06.2023, ora 09:00 la sediul Primăriei Comunei Peştişani.

Rezultate PROBA SCRISĂ – Consilier Juridic

Sari la conținut