duminică, 26 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA INTERVIU – Consilier Juridic

15 iunie 2023 Concursuri

ANUNȚ privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii participanţi la examenul organizat pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului juridic, achiziţii publice, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peştişani, Judeţ Gorj, examen desfăşurat în data de 15.06.2023, ora 09.00 – proba interviu, la sediul Primăriei comunei Peştişani.

La examenul organizat pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului juridic, achiziţii publice, stare civilă, resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peştişani, Judeţ Gorj, candidaţii au obţinut următoarele punctaje cu mentiunea ,,ADMIS” / „RESPINS”:

  1. 4548 – 70 puncte „ADMIS”

După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviu, candidatul poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultate PROBA INTERVIU – Consilier Juridic

Sari la conținut