vineri, 24 mai 2024
Primaria Comunei Pestisani

Anunț Promovare în grad profesional de inspector superior

16 aprilie 2024 Promovare

Primăria comunei Peștișani, cu sediul în sat Peștișani, comuna Peștișani, Judetul Gorj, organizează examen  pentru  promovarea în grad profesional de inspector superior în cadrul Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Peștișani, Sat Peștișani, Comuna Peștișani, Județul Gorj și va consta în următoarele probe:

  1. Selecția dosarului de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
  2. Proba scrisă, în data de: 20.05.2024, orele 12.00
  3. Interviul în  termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora interviului vor fi anunțate după susținerea probei scrise.

Dosarul de înscriere la examenul de promovarea în grad profesional de inspector superior în cadrul Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani, se depune în termen de maxim 20 zile de la data publicării anunțului la sediul și pe siteul primăriei Peștișani, în perioada 17.04.2024-16.05.2024 (inclusiv), ora 1600, la sediul Primăriei Comunei Peștișani, Localitatea Peștișani, județul Gorj.

Anunț

Sari la conținut