sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

CONCURS – ȘEF S.V.S.U.

21 mai 2024 Concursuri

Primăria Comunei Peștișani, Judetul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu program normal al timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a postului vacant aferent funcției contractuale de execuție de ȘEF S.V.S.U din aparatul de specialitate al Primarului Comunei  Peștișani, Județul Gorj.

Publicarea concursului se va asigura în data de 21.05.2024 pe pagina de internet și la sediul Primăriei comunei Peștișani, județul Gorj,  precum și pe portalul: posturi.gov.ro.

Data până la care se pot depune dosarele de concurs: – în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 21.05.2024 și până la data de 03.06.2024 ora 1600.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Comunei Peștișani, Județul Gorj cu sediul în comuna Peștișani, sat Peștișani, Str. Principală,nr 13, e-mail primaria@peștișani.ro, numele și prenumele persoanei de contact: Pavel Cristina-Maria, inspector, inspector în cadrul Compartimentului Relații Publice, Informare, Arhivă, Monitorizare Proceduri Administrative din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peștișani, județul Gorj.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

  • proba scrisă,
  • interviu.

Data și locul sau locația selecției dosarelor: – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv  la data de 05.06.2024 ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Peștișani, județul Gorj.

Data, ora şi locul sau locația desfăşurării probei scrise: – 21.06.2024, ora 1000 la sediul Primăriei Comunei Peștișani, județul Gorj – sala de ședințe.

Data, ora şi locul sau locația desfășurării interviului: – în termen de maxim 4 zile  lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv la data de 26.06.2024 ora 10.00  la sediul Primăriei comunei Peștișani, județul Gorj – sala de ședințe

Anunț CONCURS – ȘEF S.V.S.U.

Sari la conținut